Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

W pištek zegary stanš o 11.15. Upamiętniš zegarmistrza

Fotorzepa/ Robert Gardziński
W pištek o godz. 11:15 na jakiœ czas stanš zegary m.in. na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Zamku Ksišżšt Pomorskich w Szczecinie czy Ratuszu w Poznaniu. Akcja ma upamiętnić profesora Zdzisława Mrugalskiego, wychowawcę wielu pokoleń polskich zegarmistrzów.

Akcję zatrzymania zegarów w wielu miastach Polski na znak pamięci o zmarłym 22 paŸdziernika profesorze Zdzisławie Mrugalskim organizujš w pištek członkowie Stowarzyszenia Klubu Miłoœników Zegarów i Zegarków.

O godz. 11:15 zatrzymajš się wskazówki zegarów m.in. na: budynku Warszawskiego Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Bršzowników; Zamku Ksišżšt Pomorskich w Szczecinie, a także na ratuszach miejskich w Poznaniu i w Œwiebodzicach. Na jakiœ czas stanš też zegary dostępne publicznie np. w Łodzi, Piasecznie, Głogowie, Gdyni.

Wybór godziny nie jest przypadkowy, o tej porze 17 wrzeœnia 1939 r. na skutek pożaru zatrzymał się zegar na Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Profesor Mrugalski był w zespole odbudowujšcym zegar po zniszczeniach wojennych.

- Profesor Mrugalski wyjštkowš i wielkš miłoœciš darzył zegar na Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Czuwał nad opracowaniem konstrukcji oraz nadzorował wykonanie i montaż jego mechanizmu. Potem przez wiele lat sprawował nadzór nad eksploatacjš tego zegara. Przestawianie wskazania zegara z czasu letniego na zimowy i z zimowego na letni zawsze wykonywał osobiœcie lub było to przeprowadzane w jego obecnoœci - czytamy w komunikacie Klubu Miłoœników Zegarów i Zegarków.

Zegary na Zamku Ksišżšt Pomorskich w Szczecinie będš zatrzymane na 87 minut, co ma symbolizować wiek, w którym zmarł profesor. W innych miastach mechanizmy będš zatrzymane na godzinę, dwie lub na ponad dobę, by ponownie uruchomione mogły wskazywać już czas zimowy, który zmieniamy w nocy z soboty na niedzielę.

Zdzisław Mrugalski rozpoczšł swojš karierę zawodowš jako uczeń zegarmistrzowskiego zawodu w rodzinnym Ostrowie Wielkopolskim. Przez wiele lat był wykładowcš na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Zajmował również stanowisko dyrektora Instytutu Konstrukcji Przyrzšdów Precyzyjnych i Optycznych Politechniki Warszawskiej. Kierował także Zakładem Konstrukcji Urzšdzeń Precyzyjnych.

Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, a także współtwórcš Klubu Miłoœników Zegarów i Zegarków, będšcym największym w Polsce stowarzyszeniem pasjonatów tej dziedziny mechaniki. Profesor był autor wielu artykułów oraz ksišżek, w tym m.in. „Mechanizmy zegarowe”, „Przemysł zegarowy w Polsce” i „Zegar na Wieży Zamku Królewskiego w Warszawie”.

Pogrzeb profesora Zdzisława Mrugalskiego odbędzie się 8 listopada na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL