Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Góra śmieci, która zabija w Indiach

123RF
Indie tonš w górach œmieci. Jedna z nich, z wysypiska Ghazipur we wschodnim Delhi, zabiła ostatnio dwie osoby. Nawet dobrze wykształceni Indusi nie segregujš œmieci, chociaż robili to jeszcze dwa pokolenia wstecz. Nowe inicjatywy majš temu zaradzić.

Na poczštku wrzeœnia br. Abhishek, Deepak i Amit jechali drogš między rzekš i kanałem w Ghazipur we wschodnim Delhi. Nagle poczuli wstrzšs jak przy trzęsieniu ziemi. To ogromny kawał zbitej masy odpadków oderwał się od 50-metrowej góry œmieci z sšsiedniego wysypiska.

Lawina œmieci z impetem wpadła do kanału, wywołujšc wysokš falę, która przelała się przez drogę. Trzech młodzieńców na motorach i samochód natychmiast zmyło do rzeki po drugiej stronie szosy.

Miejscowi rzucili się na pomoc. Rozbili szybę, żeby wycišgnšć kierowcę. Deepaka i Amita wycišgnięto niemal od razu, lecz 20-letni Abhishek utonšł. Razem z nim zginęła 32-letnia Rajkumari, która szła brzegiem kanału.

„Żyjemy z tej góry œmieci, a teraz nas zabiła” - mówi PAP 40-letni Manish Ansari, który mieszka w slumsie Mulla w pobliżu wysypiska. Ansari zbiera złom, blachę i drewno z wysypiska. Wokół góry wysokiej na 15 pięter żyje ponad tysišc rodzin, które zajmujš się odzyskiwaniem surowców. Codziennie na wysypisko trafia ponad 2 tys. ton metrycznych œmieci.

„W dzień uzbieram odpady o wartoœci od 200 do 400 rupii (ok. 11-22 zł)” - opowiada Ansari, dodajšc, że na wysypisku pracuje również dwójka jego dzieci. „Wiem, że jest niebezpiecznie, ale co mamy zrobić?” - wzrusza ramionami mężczyzna.

Dodaje, że tuż po wypadku policja zakazała wchodzenia, ale nikt długo nie pilnował wysypiska. Praca zbieraczy ustaje tylko wtedy, gdy góra wypełniona metanem zaczyna płonšć. Pod koniec paŸdziernika br. straży pożarnej zajęło 7 godzin ugaszenie pożaru.

„Zbieracze złomu na wysypiskach nie tylko pracujš w niebezpiecznych warunkach, ale również sš oszukiwani przez właœcicieli składów złomu” - tłumaczy PAP Lakshmi Narayan ze zwišzku zawodowego zbieraczek złomu KKPKP, który powstał na poczštku lat 90. w mieœcie Pune w stanie Maharasztra.

Narayan założyła organizację przede wszystkim po to, żeby poprawić sytuację materialnš kobiet zbierajšcych złom na wysypiskach. „Dopiero potem doszły kwestie bezpieczeństwa, sanitarne i zdrowotne” - opowiada.

Obecnie organizacja współpracuje z miastem i zbiera posegregowane odpady z kilku bogatszych dzielnic, gdzie mieszkańcy rozumiejš ideę segregacji œmieci.

„Ale to kropla w morzu. Większoœć społeczeństwa wyrzuca œmieci, gdzie popadnie. Recyklingu trzeba uczyć przez pokolenia” - tłumaczy.

„Recykling? Może nie znaliœmy tego słowa, ale ludzie jeszcze dwa pokolenia temu nie wyrzucali butelek, plastikowych worków, każde opakowanie było znów używane” - œmieje się Sakina Bahora, która odpowiada za finanse organizacji zbieraczek złomu.

„Jestem starszš kobietš i jeszcze pamiętam czasy sprzed lat 90., gdy wszedł do Indii kapitalizm” - dodaje. Tłumaczy, że jeszcze w latach 70. i 80. w Indiach panowały niedobory produktów i ludzie nie wyrzucali butelek i plastiku.

„Starsi ludzie jeszcze chomikujš opakowania, czyszczš i prasujš, a potem trzymajš w nich olej i przyprawy. A młodzi się z tego œmiejš” - dodaje.

Zdaniem Bahory największš szkodę zrobiły krajowi proszki do prania i szampony w saszetkach za kilka rupii. Nagle każdego było na nie stać, a puste saszetki zaczęły lšdować wprost na ziemi. „To samo z plastikowymi reklamówkami, które przecież jedzš krowy na ulicach i które zatykajš studzienki kanalizacyjne podczas monsunów” - podkreœla.

Narayan dodaje, że Indusi nie majš jeszcze nawyku dbania o przestrzeń publicznš. „W domu jest perfekcyjnie czysto, kiedy za progiem może leżeć sterta œmieci wymieciona na zewnštrz” - zauważa. Jej zdaniem nawet wœród bogatszych Indusów szeroko rozpowszechniony jest mit, że zbieracze złomu wszystko wysprzštajš. Œmieci jest jednak za dużo.

W Indiach powstaje wiele nowych inicjatyw, które majš zmienić nawyki własnych mieszkańców. Jednym z nich jest anonimowa grupa The Ugly Indians z miasta Bengaluru zwołujšca ochotników poprzez media społecznoœciowe do sprzštania i odnawiania przystanków autobusowych oraz parków. Członkowie grupy pilnujš potem, żeby lokalne służby oczyszczania sprzštały właœnie te miejsca.

Z kolei premier Narendra Modi jako pierwszy z polityków otwarcie mówił o brudnych ulicach, których należy się wstydzić. Jego rzšd prowadzi obecnie kampanię sprzštania kraju.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL