Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Coraz więcej Irlandczyków nie wierzy w Boga

123RF
Liczba ateistów w Irlandii zwiększyła się w cišgu pięciu lat o 74 proc. - wynika ze spisu powszechnego przeprowadzonego w Irlandii w 2016 roku. Obecnie żadnej wiary nie wyznaje w tym kraju 481388 osób - podczas gdy w 2011 roku było to 277237 osób - podaje serwis rte.ie.

Odsetek katolików w Irlandii zmniejszył się w cišgu pięciu lat o szeœć punktów procentowych - obecnie religię katolickš wyznaje 78.3 proc. mieszkańców wyspy. 12 proc. wszystkich katolików w Irlandii to imigranci. W liczbach bezwzględnych - jak wynika z opublikowanych danych - liczba katolików w Irlandii zmniejszyła się po raz pierwszy od 45 lat.

Jednoczeœnie skokowo - bo aż o 74 proc. - wzrosła liczba osób nie wyznajšcych żadnej religii. W 2011 było ich 277237, a w 2016 roku - już 481388. Obecnie niewierzšcy stanowiš 10 proc. populacji i sš - po katolikach - najliczniejszš grupš wyznaniowš.

W Irlandii wzrósł również odsetek muzułmanów i Żydów - w obu przypadkach o 28,9 proc. Na Zielonej Wyspie mieszka obecnie 63443 muzułmanów i 2557 Żydów. 43,5 proc. muzułmanów mieszkajšcych w Irlandii to mieszkańcy Dublina i jego przedmieœć. 25,8 proc. z nich ma mniej niż 18 lat.

Ponadto w Irlandii mieszka 62187 wyznawców prawosławia (w cišgu pięciu lat ich liczba zwiększyła się o 37,5 proc.) oraz 126414 wiernych protestanckiego Koœcioła Irlandii (spadek liczby wiernych w cišgu pięciu lat o 2 proc.).

94,1 proc. mieszkańców kraju stanowiš osoby urodzone w Irlandii. 5,9 proc. urodziło się poza granicami kraju - przy czym większoœć tej grupy stanowiš osoby urodzone w Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

ródło: rtl.ie

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL