Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Niemcy: Kościół katolicki od 2000 r. zrezygnował z ponad 500 świštyń

Pixabay
Koœciół katolicki w Niemczech od roku 2000 zrezygnował z ponad 500 œwištyń, z których 140 zostało wyburzonych - podał portal internetowy katholisch.de. Szczególnie dużo takich przypadków ma miejsce w diecezjach na zachodzie Niemiec.

Większoœć koœciołów została przeznaczona na inne cele lub sprzedana - podajš autorzy materiału opierajšcy się na sondażu przeprowadzonym w diecezjach. Powodem jest spadajšca liczba wiernych, brak księży i brak œrodków na utrzymanie koœciołów.

Z sondażu wynika, że sytuacja niemieckiego Koœcioła jest bardzo zróżnicowana. Na terenie biskupstwa Moguncji od 2000 roku nie zamknięto ani jednego koœcioła. Podobna sytuacja panuje w diecezjach na południu Niemiec, gdzie takie decyzje podejmowane sš bardzo rzadko.

Natomiast w biskupstwie Essen na zachodzie kraju zamknięto 105 koœciołów, z których 31 zburzono, a 52 przeznaczono na cele niezwišzane z religiš. W biskupstwie Muenster 24 œwištynie zburzono, a 55 zamieniono na budynki o profilu œwieckim.

Portal przeanalizował dane z 27 diecezji. Dwa biskupstwa nie udzieliły konkretnych odpowiedzi na ankietę. W Niemczech sš 24 tys. katolickich koœciołów i kaplic.

Ekspert do spraw liturgii z Uniwersytetu Bonn Albert Gerhards powiedział w rozmowie z portalem, że liczba zamkniętych koœciołów nie wydaje się bardzo duża, jednak "proces zamykania Domów Bożych dopiero się rozpoczyna". - Jeżeli nie zmienimy sposobu myœlenia, w najbliższych latach dojdzie do znacznego wzrostu liczby burzonych koœciołów - ostrzegł Gerhards. Niektóre decyzje podejmowane sš jego zdaniem zbyt pospiesznie, bez rozważenia wszystkich możliwoœci uratowania œwištyni.

Naukowiec skrytykował myœlenie uzależniajšce liczbę koœciołów od liczby księży. Zgodnie z rozpowszechnionš opiniš jeden ksišdz jest w stanie odprawić trzy msze w różnych koœciołach - jednš w sobotę wieczorem i dwie niedzielne. Stanowisko, że "na jednego księdza przypadajš trzy koœcioły, a z reszty można zrezygnować", jest jego zdaniem błędne, gdyż pomija fakt, że wiele nabożeństw i innych modlitewnych spotkań mogš prowadzić katolicy œwieccy.

Gerhards zwrócił uwagę na przypadki, gdy w sprzedanych koœciołach pozostawia się sprzęty sakralne. W Nadrenii nowy nabywca wykorzystał to zaniedbanie, oferujšc w dawnym koœciele przerobionym na hotel "noclegi w warunkach sakralnych". Przypadek ten, opisany przez prasę, oburzył wielu ludzi - powiedział Gerhards.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL