Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

„Wolne Polki – Wolna Polska” przed Sejmem

Facebook
Pod hasłem „Wolne Polki – Wolna Polska” demonstrowali w niedzielę przed Sejmem zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego. Domagajš się m.in. prawa do przerywania cišży do końca 12. tygodnia, oraz przywrócenia tzw. antykoncepcji awaryjnej bez recepty.

Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji przypadajšcego na 28 wrzeœnia Œwiatowego Dnia Bezpiecznej Aborcji. Organizatorami akcji sš komitet Ratujmy Kobiety 2017 wspólnie z Wielkš Koalicjš za Równoœciš i Wyborem. 

Demonstracja rozpoczęła się minutš ciszy, w celu uczczenia pamięci 14-letniego Kacpra z Gorczyna, który popełnił samobójstwo kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego. Według mediów, chłopak był przeœladowany przez kolegów, bo "był inny". 

Następnie głos zabrała pełnomocniczka komitetu Ratujmy Kobiety 2017 Barbara Nowacka. "My Polki i Polacy, którzy wierzš w postęp, wierzš w równoœć, doprowadzimy do tego, że aborcja w Polsce będzie bezpieczna i legalna, doprowadzimy do tego, żeby edukacja seksualna była powszechna a antykoncepcja dostępna" - mówiła do manifestujšcych.

"Nie ma równoœci bez praw kobiet, nie ma demokracji bez praw kobiet i nie ma wolnoœci bez praw kobiet, a my jesteœmy tutaj dla wolnoœci, równoœci i demokracji" - podkreœliła Nowacka.

Uczestnicy pikiety przy dŸwiękach bębnów skandowali: "Polki walczšce, a nie milczšce", "Chcemy być słuchane a nie poniżane", "Kto z kobietš igra, ten wyborów nie wygra". Demonstrujšcy trzymali też transparenty z napisami: "Brak legalnej aborcji zabija", "Nie deptać 99 lat praw kobiet". 

Organizatorzy zachęcali do składania podpisów pod projektem liberalizujšcej przepisy aborcyjne, przygotowanym przez komitet Ratujmy Kobiety 2017, mimo iż zebrano już pod nim wymagane 100 tys. podpisów. Do 24 paŸdziernika komitet musi złożyć podpisy w Sejmie. 

"100 tys. podpisów już mamy, debata będzie w Sejmie, ale debata musi być też na ulicach, debata musi być też każdego dnia, niech wiedzš fanatycy, że nie posuniemy się ani krok w tył, a co więcej, jako społeczeństwo obywatelskie idziemy do przodu, idziemy po nasze prawa" - mówiła Nowacka. 

Przygotowany przez komitet projekt obejmuje m.in. legalne przerwanie cišży do końca 12. tygodnia, wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, darmowš i łatwo dostępnš antykoncepcję oraz przywrócenie tzw. antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Reguluje również stosowanie klauzuli sumienia przez lekarzy ginekologów. 

"Dziœ kobiety, połowa Polski jest poddana dyktatowi partii rzšdzšcej i fundamentalistów. Domagamy się wolnoœci od władzy, jej dyktatu i ideologii, żadna władza nie ma prawa zawłaszczać naszej prywatnoœci, naszej cielesnoœci, żadna władza nie ma prawa nas zniewalać" - podkreœlała wicepełnomocniczka komitetu Ratujmy Kobiety 2017 Anna Karaszewska. 

"Prawo to nie jest przymus, prawo to sfera wolnoœci, w ramach której każdy i każda może decydować i być za te decyzje odpowiedzialna, bo nie ma odpowiedzialnoœci bez wolnoœci i nie ma wolnoœci bez praw" - dodała. 

W demonstracji wzięli udział m.in. przedstawiciele partii Zieloni, SLD, partii Razem, stowarzyszenie Ogólnopolski Strajk Kobiet, Kongres Kobiet, Dziewuchy Dziewuchom, a także aktorki - Katarzyna Kwiatkowska i Maja Ostaszewska. 

Demonstrację zakończył koncert Natalii Przybysz i Krzysztofa Zalewskiego. 

We wrzeœniu zbiórkę pod obywatelskim projektem zaostrzajšcym prawo aborcyjne rozpoczšł z kolei komitet #ZatrzymajAborcję. Autorzy proponowanych zmian chcš zniesienia tzw. przesłanki eugenicznej, czyli możliwoœci legalnego przerwania cišży ze względu na ciężkie wady płodu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL