Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Sondaż: Demokracja w Polsce. Co sšdzš Polacy?

Fotolia
40 proc. badanych jest zadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce, niezadowolonych jest 52 proc. Polaków; 8 proc. wybrało odpowiedŸ "trudno powiedzieć" - wynika z sierpniowego sondażu CBOS.

W stosunku do badania z lipca bieżšcego roku odsetek badanych zadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce spadł o 5 punktów proc., niezadowolonych wzrósł o 7 punktów proc., a liczba badanych, którzy wybrali odpowiedŸ "trudno powiedzieć" spadła o 2 punkty proc. 

CBOS w swoim badaniu zapytał respondentów, czy uważajš, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rzšdów. Ze stwierdzeniem tym zgodziło się 71 proc. badanych, przeciwnego zdania jest 17 proc. respondentów, a 12 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć".

W porównaniu z sondażem z lipca liczba respondentów, którzy uważajš, że demokracja ma przewagę nad innymi formami rzšdów wzrosła o 4 punkty proc., natomiast liczba badanych przeciwnego zdania spadła o 2 punkty proc. 

CBOS zapytał również badanych, czy zgadzajš się ze stwierdzeniem, że niekiedy rzšdy niedemokratyczne mogš być bardziej pożšdane niż rzšdy demokratyczne. 

Ze stwierdzeniem tym zgodziło się 29 proc. respondentów (2 punkty proc. mniej niż w zeszłym miesišcu), nie zgodziło się 54 proc. badanych (5 pkt proc. więcej niż w sondażu z lipca), odpowiedŸ "trudno powiedzieć" wybrało 17 proc. ankietowanych (spadek o 3 punkty proc.).

Kolejnym pytaniem, które zadał badanym CBOS było: "czy zgadza się pan(i) ze stwierdzeniem, że rzšdy oparte na silnym przywództwie sš zdecydowanie lepsze od demokratycznych?". 

23 proc. badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że rzšdy oparte na silnym przywództwie sš zdecydowanie lepsze od demokratycznych (brak zmian w stosunku do sondażu z lipca). Przeciwnego zdania było 62 proc. respondentów (o 6 punktów proc. więcej niż w lipcu). OdpowiedŸ "trudno powiedzieć" wybrało 15 proc. badanych. 

CBOS zapytał również respondentów, czy zgadzajš się stwierdzeniem, że w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy rzšdy sš demokratyczne czy niedemokratyczne. Z tym stwierdzeniem zgodziło się 27 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc.), przeciwnego zdania natomiast było 66 proc. badanych (wzrost o 5 punktów proc.), natomiast odpowiedŸ "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc. respondentów. 

CBOS podkreœlił, że w ubiegłym i obecnym roku można zaobserwować spadek poziomu obojętnoœci politycznej Polaków, rosnšce znaczenie demokracji i silniejszy niż wczeœniej sprzeciw wobec rzšdów niedemokratycznych. 

"Niedawne wydarzenia – reforma sšdownictwa, towarzyszšce jej protesty społeczne i zawetowanie przez prezydenta dwóch z trzech nowelizacji ustaw – dodatkowo wpłynęły, jak się wydaje, na wzmocnienie postaw prodemokratycznych i nasilenie sprzeciwu wobec rozwišzań niedemokratycznych (w tym drugim przypadku do poziomu najwyższego z dotychczas zarejestrowanych), jak również na zmniejszenie skali alienacji politycznej, której poziom jest obecnie najniższy w ostatnim ćwierćwieczu" - czytamy w komentarzu CBOS. 

Sondaż przeprowadzono metodš wywiadów bezpoœrednich wspomaganych komputerowo w dniach 17–24 sierpnia 2017 roku na liczšcej 1009 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL