Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Do Łodzi wrócili harcerze z obozu w Suszku

PAP/ Dominik Kulaszewicz
Do Łodzi powróciła w sobotę póŸnym wieczorem grupa harcerzy przebywajšcych na obozie w Suszku w województwie pomorskim, który został zniszczony przez nawałnicę. Zginęły dwie nastoletnie harcerki, 37 osób zostało poszkodowanych.

W Łodzi na młodzież czekali m.in. rodzice, dziadkowie, koledzy.

Wœród oczekujšcych był dziadek 14-letniego Kuby. W rozmowie z PAP przyznał, że informacja o tym, co się stało na obozie była dla niego szokiem. Jak mówił rano włšczył telewizor i wtedy usłyszał o tragedii, która wydarzyła się w miejscowoœci, gdzie na obozie przebywał jego wnuczek. Przyznał, że poczštkowo nie zdawał sobie sprawy z "powagi sytuacji". Dopiero jak poinformowano, że zginęły dzieci, to sprawa zaczęła być poważna - mówił.

Wyjaœnił, że nie można było się bezpoœrednio skontaktować z wnuczkiem, bo jeszcze przed wyjazdem było polecenie organizatorów obozu, aby nie brać telefonów komórkowych. Kontakt był tylko z drużynowym. - To właœnie on zadzwonił do córki i powiedział, że z Kubš jest wszystko ok., że chłopak ma tylko lekkie zadrapania - wyjaœnił.

Na przyjazd swoich koleżanek i kolegów czekała też jedna z łódzkich harcerek. Jak powiedziała, wiadomoœć o tym, co się dzieje na obozie, otrzymała w œrodku nocy. Przyznała, że była to dla niej wielka trauma i niedowierzanie. - Nikt nie spodziewał się, że jakakolwiek burza, która przechodzi przez obóz, skończy się tak tragicznie - mówiła.

Sama jeŸdzi na obozy od ponad 10 lat. Przeżyła wiele burz, ale nigdy nie było tak dramatycznej sytuacji. Nie znała osobiœcie harcerek, które zginęły, ale - jak zaznaczyła - w harcerstwie wszyscy sš siostrami i braćmi, i dlatego sš one bliskie jej sercu.

W sobotę póŸnym wieczorem z dziennikarzami spotkał się wojewoda łódzki Zbigniew Rau, który był na miejscu zdarzenia. Jak poinformował, w czterech szpitalach pozostało jeszcze 12 dzieci. - Większoœć harcerzy wróciła w cišgu dnia z rodzicami. Ostatnia grupa – ponad 20 osób – przyjechała autokarem – wyjaœnił. Dodał, że w podróży towarzyszyły im panie psycholożki.

Podziękował służbom wojewody pomorskiego, także samorzšdom w powiecie chojnickim za opiekę nad harcerzami.

Obecny na spotkaniu z mediami łódzki kurator oœwiaty Grzegorz Wierzchowski powiedział, że od niedzieli pracownicy kuratorium będš kontaktować się z dyrektorami i wychowawcami tych szkół, w których uczyli się uczestnicy obozu, a rodzicom, uczniom, zostanie udzielona niezbędna pomoc.

Poinformował również, że w niedzielę strażacy skontrolujš siedem obozów znajdujšcych się na terenie woj. łódzkiego. - Z tego, co wiem wszyscy, ich uczestnicy sš bezpieczni – dodał.

Z kolei rzecznik łódzkiego okręgu ZHR Grzegorz Bielawski zapewnił, że na miejscu obozu trwa akcja zbierania wszystkich rzeczy, które zostały pozostawione przez uczestników.

Służby wojewody przypomniały, że na hasło "Dzieci z Suszka" poza kolejnoœciš udzielana będzie pomoc psychologiczna dla uczestników obozu harcerskiego w Suszku i ich rodziców. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 71 55 777.

Również zespół wykwalifikowanych psychologów ze Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi oczekuje na harcerzy i opiekunów - uczestników obozu.

Na trzytygodniowym obozie w Suszku przebywało 130 harcerzy z łódzkiego okręgu ZHR. Opiekę nad nimi sprawowało, zgodnie z obowišzujšcymi przepisami oœmiu wychowawców. Obóz został zatwierdzony w Kuratorium Oœwiaty zgodnie ze wszystkimi obowišzujšcymi przepisami.

Harcerze mieli wrócić do Łodzi wrócić 16 sierpnia. W nocy z pištku na sobotę - w wyniku gwałtownych burz i wiatrów, jakie przeszły nad Pomorzem - obóz został zniszczony i odcięty od œwiata przez tarasujšce drogi drzewa. W wyniku nawałnicy zginęły dwie dziewczynki. 37 osób zostało poszkodowanych.

W niedzielę o godzinie 20.15 w klasztorze o.o. Dominikanów w Łodzi odbędzie się czuwanie zakończone mszš œw. w intencji zmarłych harcerek i wszystkich poszkodowanych, wraz z ich rodzinami. Także w niedzielę w łódzkiej archikatedrze o godz. 19.00 odbędzie się wieczorna msza œw. w tej intencji.

W Zwišzku Harcerstwa Rzeczypospolitej została zarzšdzona żałoba.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL