Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

USA: Protesty przeciw rasizmowi po wydarzeniach w Charlottesville

AFP
Protesty i czuwania zorganizowano w kilku miastach Kalifornii w sprzeciwie wobec rasizmu po wydarzeniach w stanie Wirginia, gdzie doszło do starć między głosicielami wyższoœci białej rasy i uczestnikami kontrdemonstracji.

W Oakland w zwołanym naprędce proteœcie uczestniczyło kilkaset osób. Po przemowach demonstranci rozpoczęli pokojowy marsz do centrum miasta, skandujšc antyrasistowskie hasła i trzymajšc transparenty o podobnej treœci. Częœć protestujšcych zablokowała drogę międzystanowš, ale została rozproszona przez interweniujšce służby - podał dziennik "The San Francisco Chronicle".

Mniejszy protest, który również przebiegł pokojowo, odbył się w Los Angeles. W San Francisco i miejscowoœci El Cajon w hrabstwie San Diego zorganizowano czuwania przy œwiecach.

W sobotę w Charlottesville w stanie Wirginia wybuchły starcia między uczestnikami wiecu skrajnie prawicowych "białych nacjonalistów" a uczestnikami kontrdemonstracji, m.in. działaczami ruchu "Black Lives Matter". Dodatkowo samochód wjechał w tłum ludzi, głównie lewicowych aktywistów, demonstrujšcych przeciw wiecowi. Zginęła 32-letnia kobieta, a sprawca - 20-latek z Ohio - został aresztowany. FBI wszczęło œledztwo w tej sprawie.

Dwie kolejne ofiary œmiertelne to policjanci, których œmigłowiec z niewyjaœnionych przyczyn runšł na ziemię podczas wspierania sił porzšdkowych w mieœcie. Według mediów rannych w zajœciach zostało od kilkunastu do ponad 30 osób.

Policja stanowa poinformowała o aresztowaniu trzech dodatkowych osób w zwišzku z sobotnimi zajœciami. Sš to mężczyŸni w wieku od 21 do 44 lat, którym zarzuca się chuligaństwo, napaœć i noszenie ukrytej broni.

Wiec w Charlottesville został zorganizowany w proteœcie przeciw planowanemu przez władze miejskie usunięciu pomnika generała Roberta E. Lee, dowódcy wojsk Konfederacji w czasie wojny secesyjnej. Demonstracja odbywała się pod hasłem "Zjednoczyć prawicę".

Władze stanowe i miejskie stanowczo potępiły rasistowski wiec. - Mam wiadomoœć dla wszystkich białych rasistów i nazistów, którzy dziœ zjawili się w Charlottesville (...): idŸcie do domu. Nie jesteœcie tu mile widziani, wstydŸcie się. Udajecie patriotów, ale nimi nie jesteœcie - powiedział na konferencji prasowej demokratyczny gubernator Wirginii Terry McAuliffe. - Nasze miasto pokonało maccartyzm, pokonało segregację i pokona to (co dzieje się teraz - przyp. red.) - zapowiedział burmistrz Charlottesville Michael Signer.

Minister sprawiedliwoœci i prokurator generalny Jeff Sessions w reakcji na zajœcia podkreœlił, że "przemoc i œmierć w Charlottesville uderzajš w samo serce amerykańskie prawo i sprawiedliwoœć". - Podobne działania wyrastajš z rasistowskich uprzedzeń i nienawiœci, sprzeniewierzajšc się naszym podstawowym wartoœciom, nie może być na nie przyzwolenia - powiedział.

Wczeœniej "przejawy nienawiœci, bigoterii i przemocy z wielu stron" potępił przebywajšcy na urlopie prezydent USA Donald Trump.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL