Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Haitańczycy uciekajš z USA do Kanady

AFP
Nowe grupy uciekinierów napływajš z USA do Kanady. Tym razem sš to Haitańczycy, którzy szukajš azylu we francuskojęzycznym Quebecu. Mer Montrealu krytykuje prezydenta USA Donalda Trumpa, a miasto utworzyło centrum dla imigrantów na stadionie olimpijskim.

Od miesięcy roœnie liczba nielegalnych imigrantów szukajšcych azylu w Kanadzie z obawy przed zmianami w polityce imigracyjnej USA. Zimš media donosiły prawie codziennie o migrantach, którzy ryzykowali życie i zdrowie, brnšc przez œnieg. Teraz migranci kierujš się głównie do Quebecu. Mer Montrealu Denis Coderre napisał w œrodę na Twitterze, że „według jego Ÿródeł” w lipcu liczba nowo przybyłych wyniosła 2,5 tys. - To kolejna konsekwencja polityki imigracyjnej Donalda Trumpa - ocenił Coderre.

Tydzień temu do zarzšdzajšcych stadionem olimpijskim w Montrealu wpłynęła proœba o udostępnienie częœci zabudowań na tymczasowe centrum dla uchodŸców. W œrodę przewieziono tam pierwszych zatrzymanych przez kanadyjskie służby graniczne (CBSA).

Według danych CBSA w 2013 r. w Kanadzie złożono 2987 wniosków o azyl, a w 2016 r. - już 7023. Większoœć wniosków złożono w dwóch prowincjach, Ontario i Quebecu. W pierwszym półroczu br. zarejestrowano 4345 osób ubiegajšcych się o azyl w Kanadzie, z czego 3350 przekroczyło granicę amerykańskš z Kandš w Quebecu. Jak podał dziennik „La Presse”, we wtorek granicę z tš kanadyjskš prowincjš przekroczyło 500 migrantów, a w œrodę kolejnych 300. Minister ds. imigracji Quebecu Kathleen Weil poinformowała w czwartek, że na poczštku lipca dziennie do władz wpływało 50 wniosków o azyl, obecnie – 150. Ok. 70 proc. uciekinierów z USA stanowiš Haitańczycy.

W 2010 r. po trzęsieniu ziemi na Haiti prawie 58 tys. Haitańczyków otrzymało prawo czasowego pobytu w USA. Administracja prezydenta Donalda Trumpa obecnie ocenia, jak zaawansowana jest odbudowa na Haiti, a jednš z możliwych konsekwencji jest wycofanie w styczniu 2018 r. zgody na pobyt dla Haitańczyków.

Między Kanadš a USA obowišzuje umowa o bezpiecznym kraju trzecim, na mocy której osoby starajšce się o status uchodŸcy muszš złożyć wniosek azylowy w pierwszym kraju, w którym się znajdš; najczęœciej sš to USA. Jednak obecnie wiele osób szuka azylu w Kanadzie, wiedzšc, że mogš liczyć na wstępnš rozmowę z urzędnikami. Tegoroczny limit przyjmowania uchodŸców przez Kanadę to ponad 43 tys. osób.

Częœciš problemu sš też rozwijajšce się szlaki przerzutowe z Ameryki Łacińskiej przez Meksyk do USA i, coraz częœciej, do Kanady. Na granicy amerykańsko-kanadyjskiej działajš nieformalne sieci transportu, od organizacji pomocowych po taksówkarzy podwożšcych pod samš granicę.

W lutym premier Kanady Justin Trudeau rozmawiał z Trumpem o problemie nielegalnej imigracji z USA do Kanady, a w marcu amerykański prezydent zapowiedział zmiany w systemie imigracyjnym USA na wzór rozwišzań kanadyjskich. Z uwagš przyjęto więc œrodowe informacje z USA, że Trump poparł projekt zmian w systemie imigracyjnym.

Oficjalna imigracja do Kanady bazuje na punktacji za umiejętnoœci i corocznych limitach. W tym roku rzšd zakłada, że do Kanady przyjedzie 280-320 tys. imigrantów. Rzšdowe limity ogłoszone w paŸdzierniku ub.r. to 172,5 tys. dla imigrantów ekonomicznych, 84 tys. dla osób przyjeżdżajšcych w ramach łšczenia rodzin oraz 43,5 tys. dla uchodŸców.

Od lat do Kanady przyjeżdża co roku ok. 250 tys. osób. Imigracja ma wspomagać rozwój kanadyjskiej gospodarki. Od utworzenia Kanady jako państwa federacyjnego w 1867 r. rzšd stawia na imigrację jako klucz do gospodarczego sukcesu, a podstawy polityki imigracyjnej uchwalono w 1869 r. System punktowy pojawił się w latach 60. XX w.

W przypadku Montrealu i prowincji Quebec jest jeszcze jeden aspekt – francuskojęzyczna prowincja lubi podkreœlać swojš niezależnoœć, także w polityce imigracyjnej. Montreal opublikował niedawno własnš strategię w polityce zagranicznej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL