Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Mały Charlie zostanie przetransportowany do hospicjum

Twitter
Brytyjski sšd zdecydował o zatwierdzeniu przedstawionych przez szpital planów przetransportowania 11-miesięcznego Charliego Garda do hospicjum, w którym odłšczona zostanie aparatura podtrzymujšca jego życie.

Decyzja sędziego kończy wielomiesięczny spór sšdowy między rodzinš a szpitalem dziecięcym Great Ormond Street Hospital (GOSH) o to, gdzie i w jaki sposób należy opiekować się chorym na nieuleczalnš chorobę dzieckiem.

Chłopiec cierpi na niezwykle rzadkie schorzenie genetyczne, które powoduje stopniowe niszczenie mózgu i mięœni, a także wielopoziomowe zaburzenia układu odpornoœciowego, które nie pozwalajš na samodzielne funkcjonowanie organizmu bez wyspecjalizowanej opieki medycznej. Dziecko nie jest w stanie ruszać rękoma ani nogami, nie widzi, nie słyszy i nie oddycha samodzielnie.

W ostatnich tygodniach rodzice - Connie Yates i Chris Gard - walczyli o prawo przewiezienia Charliego do USA i poddania go eksperymentalnej metodzie leczenia, która nie była nigdy wczeœniej testowana, a kiedy okazało się to niemożliwe, domagali się przewiezienia synka do domu, by się tam z nim pożegnać.

Po odpowiedzi szpitala, że jest to niemożliwe, rodzice prosili o kilka dni na pożegnanie się z dzieckiem, gdy zostanie przewiezione do hospicjum.

We wszystkich przypadkach ustanowiony prawnie przedstawiciel Charliego, który kierował się najlepszym interesem dziecka, a także prawnicy szpitala przekonywali, że dalsze podtrzymywanie chłopca przy życiu wyczerpuje znamiona uporczywej terapii i powinno zostać przerwane, a szpital ze względów technicznych nie jest w stanie zapewnić dziecku długoterminowej opieki w hospicjum.

Ze względu na brak postępów w sprawie w œrodę sšd zdecydował, że rodzice i szpital majš czas do południa w czwartek na porozumienie się co do szczegółów opieki paliatywnej przed œmierciš dziecka. Podkreœlił jednak, że w przypadku braku zgody między stronami Charlie trafi do hospicjum, gdzie odłšczona zostanie aparatura podtrzymujšca życie, co doprowadzi do jego rychłej œmierci.

W czwartek wieczorem sšd poinformował, że jego póŸniejsza decyzja weszła w życie.

Zgodnie z wyrokiem 11-miesięczny Charlie "przez pewien czas" pozostanie w szpitalu, a następnie zostanie przewieziony do hospicjum. Nazwa hospicjum, a także czas przetransportowania dziecka nie mogš zostać podane do wiadomoœci publicznej do czasu œmierci chłopca ze względu na ochronę prawa rodziny do prywatnoœci.

Pierwsza decyzja o odłšczeniu aparatury podtrzymujšcej Charliego przy życiu zapadła na poczštku kwietnia br., ale rodzice odwołali się od niej do sšdu apelacyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Obie sprawy przegrali.

Sprawa Charliego Garda wzbudziła ogromne emocje na całym œwiecie. Swojš pomoc oferowali m.in. papież Franciszek i prezydent USA Donald Trump, a zespół szpitala GOSH był zmuszony poprosić o dodatkowe wsparcie policji, ponieważ lekarze i pielęgniarki otrzymywali listy z groŸbami œmierci.

Po czwartkowej decyzji sšdu władze szpitala zapewniły, że w sprawie Charliego "zrobiły absolutnie wszystko, co mogły", i wyraziły ubolewanie, że różnica zdań między szpitalem a rodzicami musiała zostać rozstrzygnięta w sšdzie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL