Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Sondaż CBOS: Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński liderami rankingu nieufności

PAP, Leszek Szymański
Prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz Paweł Kukiz to trójka polityków, którzy cieszyli się na poczštku sezonu wakacyjnego największym zaufaniem Polaków. Nieufnoœć budzili najczęœciej szef MON Antoni Macierewicz i prezes PiS Jarosław Kaczyński - wynika z sondażu CBOS.

Zaufanie do prezydenta deklarowało na poczštku lipca 60 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej niż w ubiegłym miesišcu). Nieufnoœć w stosunku do głowy państwa nie zmieniła się i wyniosła 27 proc. 55 proc. respondentów ufa premier Beacie Szydło (o 1 punkt proc. mniej niż w czerwcu); 30 proc. (spadek o 2 punkty proc.) wyraża wobec niej nieufnoœć. Na trzecim miejscu w rankingu zaufania znalazł się Paweł Kukiz, któremu ufa 51 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), a 24 proc. osób deklaruje w stosunku do niego nieufnoœć. W œcisłej czołówce rankingu zaufania utrzymał się również minister sprawiedliwoœci i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który cieszy się zaufaniem 43 proc. Polaków (spadek o 3 punkt proc. w stosunku do poczštku czerwca). 35 proc. deklarowało wobec niego nieufnoœć (wzrost o 1 pkt. proc.). Na pištej pozycji w rankingu polityków cieszšcych się największym zaufaniem uplasował się wicepremier Mateusz Morawiecki (42 proc. respondentów, o 1 pkt. proc. mniej niż przed miesišcem), nieufnoœć - 16 proc.

Poza pierwszš pištkš znaleŸli się minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, której ufa 39 proc. badanych oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński z zaufaniem 38 proc. respondentów (spadek o 3 pkt. proc.). O ile w przypadku minister Rafalskiej zaufanie zdecydowanie przeważa nad nieufnoœciš (14 proc. negatywnych wskazań), o tyle prezes PiS niezmiennie pozostaje politykiem odbieranym kontrowersyjnie – nie ufa mu 44 proc. badanych.

Do polityków o wyraŸnie pozytywnym bilansie zaufania i nieufnoœci zaliczajš się także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (zaufanie - 32 proc., nieufnoœć 14 proc.), posłanka PiS i szefowa komisji œledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann (zaufanie - 37 proc., nieufnoœć - 21 proc.), wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (zaufanie - 36 proc., nieufnoœć - 23 proc.) i wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz'15 (zaufanie - 20 proc., nieufnoœć 9 proc.).

Więcej badanych ufa niż deklaruje nieufnoœć również w odniesieniu do szefowej klubu Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer (zaufanie - 23 proc., nieufnoœć 19 proc.), szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka (zaufanie - 35 proc., nieufnoœć 31 proc.), wiceministra sprawiedliwoœci Patryka Jakiego (zaufanie - 26 proc., nieufnoœć 22 proc.), szefa klubu PO Sławomira Neumanna (zaufanie - 22 proc., nieufnoœć 18 proc.), marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego (zaufanie - 19 proc., nieufnoœć 15 proc.) oraz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (zaufanie - 24 proc., nieufnoœć 23 proc.). Identyczne odsetki respondentów deklarujš natomiast zaufanie i nieufnoœć do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego (po 23 proc.).

Politykiem traktowanym z największš nieufnoœciš przez Polaków jest niezmiennie Antoni Macierewicz, któremu nie ufa ponad połowa respondentów (54 proc.), ufa mu 25 proc. Drugie miejsce na liœcie polityków najczęœciej budzšcych nieufnoœć zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński z nieufnoœciš na poziomie 44 proc (spadek o 2 pkt proc.).

Dalej, w rankingu nieufnoœci uplasowali się liderzy partii opozycyjnych, szef PO Grzegorz Schetyna, któremu nie ufa 42 proc. badanych (spadek o 4 pkt. proc., zaufanie 27 proc.) oraz szef Nowoczesnej Ryszard Petru, z 41 proc. negatywnych wskazań (spadek o 4 pkt. proc.); ufa mu 24 proc. Nieufnoœć Polaków budzi także minister œrodowiska Jan Szyszko, któremu nie ufa 34 proc. badanych. Zaufanie wobec niego deklaruje 16 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono metodš wywiadów bezpoœrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 czerwca – 6 lipca 2017 roku na liczšcej 977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL