Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

"Łańcuchy światła" w Gdańsku i Poznaniu

PAP, Jakub Kaczmarczyk
Ok. 2 tys. osób przyszło w niedzielę wieczorem na plac w centrum Poznania, by wyrazić sprzeciw dla planów reformy sšdownictwa. Tzw. Łańcuchy œwiatła odbyły się w wielu miastach. W Gdańsku w proteœcie uczestniczył wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz z PO.

W Poznaniu uczestnicy przynieœli i zapalili œwiece, znicze, włšczyli latarki, smartfony i lampki rowerowe. Nie było skandowania haseł ani transparentów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, ruchów miejskich, organizacji. Wielu poznaniaków przyszło na pl. Wolnoœci całymi rodzinami. W trakcie zgromadzenia odczytane zostało oœwiadczenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Przy zapalonych œwiecach i œwiatłach odbył się milczšcy protest. PóŸniej zgromadzeni przeszli pod budynki sšdów, by zapalić tam œwiatła "w obronie niezawisłoœci sšdownictwa".

Wœród zgromadzonych na pl. Wolnoœci byli też poznańscy sędziowie. - Uważam, że moim obowišzkiem było przyjœcie tutaj. Zmusza nas do tego sytuacja, a jednoczeœnie nie angażujemy się politycznie po jakiejkolwiek ze stron. Po prostu walczymy o to, żeby sšdy pozostały niezawisłe, żeby można było wydawać wyroki zgodnie z własnym sumieniem, a nie pod wpływem nacisku - przekonywał sędzia Mariusz Sygrela. - Władza wykonawcza nie może mieć wpływu na władzę sšdowniczš, a poprzez te zmiany ten wpływ ewidentnie uzyskuje. Bo jak inaczej potraktować to, że to politycy decydujš o tym, kto z sędziów będzie zasiadał w KRS - mówił sędzia. Według policji w manifestacji wzięło udział ok. 2 tys. osób.

Protestujšcy wieczorem w Gdańsku skandowali m.in. „Ta ustawa łamie nasze prawa”, „Solidarnoœć naszš broniš”, „Nie oddamy demokracji”, „Precz z Kaczorem dyktatorem”, „Państwo prawa – nie Jarosława”, „Wolnoœć, równoœć, demokracja”, „Wolne sšdy”. Wœród kilkuset demonstrujšcych był wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz z PO.

- Kraj opanowuje pełzajšca dyktatura, nie będziemy na to obojętni – mówił przed siedzibš Sšdu Okręgowego w Gdańsku Borusewicz. Senator przekonywał, że "jeœli niezależnoœć sšdów jest dziœ zagrożona, to niezawisłoœć sšdów może też być zagrożona". - To jest niespotykane, że kilkuset prezesów i wiceprezesów sšdów będzie zależnych od ministra sprawiedliwoœci. PiS robi to, bo chce mieć wpływ na sšdy i wyrokowanie - mówił.

Głos zabrał też współtwórca Ruchu Młodej Polski, organizacji niepodległoœciowej w latach PRL, Aleksander Hall. - Perfidia władzy PiS polega na tym, że wolnoœć zabiera nam po kawałku, krok po kroku. To nie dzieje się jak w stanie wojennym: wtedy wszyscy wiedzieli, że kończy się wolnoœć. I teraz jest zmasowany atak. Te ustawy zmieniajš ustrój państwa. I dlatego bronić demokracji trzeba teraz, póŸniej będzie znacznie trudniej – stwierdził Hall.

W sobotę w nocy Senat przyjšł nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz o ustroju sšdów powszechnych. Teraz trafiš one do prezydenta Andrzeja Dudy. W œrodę na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS, który przewiduje m. in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL