Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Rosja: Sšd Najwyższy potwierdził delegalizację Świadków Jehowy

Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic licens, fot. Steelman
Kolegium apelacyjne Sšdu Najwyższego Rosji utrzymało w poniedziałek w mocy decyzję o delegalizacji Œwiadków Jehowy i uznaniu tej wspólnoty wyznaniowej za ekstremistycznš. Jej prawnicy zapowiedzieli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz).

Adwokat reprezentujšcy Œwiadków Jehowy Wiktor Żenkow oœwiadczył, że Sšd Najwyższy "naruszył nie tylko prawo rosyjskie, ale i normy prawa międzynarodowego", dlatego też organizacja zwróci się do ETPCz.

Kolegium Sšdu Najwyższego odrzuciło w poniedziałek apelację od decyzji tego samego sšdu z 20 kwietnia br., co oznacza, że kwietniowa decyzja stała się prawomocna. Wspólnota Œwiadków Jehowy została uznana za organizację ekstremistycznš, jej działalnoœć została zabroniona i ma ulec likwidacji na terytorium Rosji. Majštek wspólnoty przejdzie na rzecz państwa.

O likwidację wspólnoty Œwiadków Jehowy zwróciło się w marcu ministerstwo sprawiedliwoœci Rosji. Resort powoływał się na "naruszanie statutowych celów organizacji i prawa obowišzujšcego w Federacji Rosyjskiej", w szczególnoœci - przepisów dotyczšcych walki z ekstremizmem.

W kilku regionach Rosji działalnoœć ruchu była zakazana już wczeœniej, a broszury wydawane przez zgromadzenie zostały wpisane na listę tekstów ekstremistycznych. Rosyjscy prokuratorzy od dłuższego czasu utrzymywali, że Œwiadkowie Jehowy to organizacja, która pogłębia podziały między wyznaniami, podsyca nietolerancję, rozdziela rodziny i zmusza - z powodów religijnych - poważnie chorych do rezygnowania z transfuzji krwi.

W decyzji z 20 kwietnia Sšd Najwyższy uznał, że wszystkie oddziały organizacji w Rosji - jest ich 395 - majš przerwać działalnoœć. Broszury i biuletyny Œwiadków Jehowy uznane zostały za literaturę ekstremistycznš; zabroniono ich rozpowszechniania.

Œwiadkowie Jehowy to założony w 1870 roku w Stanach Zjednoczonych zwišzek wyznaniowy, który dziœ - według różnych danych - skupia od 6 do 16 mln ludzi na całym œwiecie. Zwišzek wyznaniowy Œwiadków Jehowy w Rosji zrzesza ok. 175 tys. osób.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL