Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

"Trumpa nie chcemy". Protest w Warszawie

PAP
Około 200 osób zgromadziło się na rogu ulic Miodowej i Schillera w Warszawie na kontrmanifestacji w zwišzku z wizytš w Polsce prezydenta USA Donalda Trumpa. Zgromadzeni skandujš: "Precz z Trumpem". Protest jest zabezpieczony przez policjantów.

Kontrmanifestanci majš biały transparent z napisem: "Czerwony Trump precz". Wokół napisu odbite sš czerwone dłonie. Jest też transparent czarny, z narysowanš ziemiš i napisem: "Globalna katastrofa". Niektórzy trzymajš tabliczki z napisem: "Thera is no planet B" (Nie ma planety B), "Trump precz, wróg kobiet, oligarcha, militarysta, niszczyciel ziemi". Skandujš: "Precz z Trumpem", "Trumpa nie chcemy, mury rozbijemy".

W tłumie sš też flagi œrodowisk LGBT oraz Polski. Częœć osób ma na sobie różowe kamizelki z napisem "Partia Razem". Niektóre kobiety ubrane sš w czerwone płaszcze i białe czepki. Stroje te nawišzujš do ksišżki Margaret Atwood "Opowieœć podręcznej" i serialu, który powstał na jej podstawie. To element akcji "Podręczne witajš Trumpa" zorganizowanej m.in. przez partię Razem oraz osoby z kręgu grupy "Dziewuchy Dziewuchom", które chcš w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec naruszania praw kobiet przez "naczelnego seksistę wolnego œwiata", jak nazywajš Trumpa.

"Opowieœć podręcznej" - jak piszš na Facebooku inicjatorzy akcji - to wizja przyszłoœci, w której pełnię władzy przejęli religijni fundamentaliœci, wprowadzajšc porzšdek opierajšcy się na pełnym podporzšdkowaniu kobiet.

Uczestnicy protestu przekrzykujš się nawzajem z osobami, które czekajš w kolejce żeby wejœć na pl. Krasińskich. Obie grupy odgradzajš od siebie policjanci.

Główny cel protestu to sprzeciw wobec wizyty Trumpa, bo jak - mówiš uczestnicy manifestacji - wypowiedział on porozumienia klimatyczne, ogranicza œrodki na ochronę œrodowiska, gra na rozbicie zjednoczonej Europy. Jak wczeœniej zapowiadali, chcš pokazać, ze nie wszyscy Polacy cieszš się z tej wizyty.

Organizatorami protestu sš Partia Razem, Inicjatywa Polska, Partia Zielonych oraz Pracownicza Demokracja.

ródło:

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL