Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

PAP/Jakub
Pod hasłem "Czas na rodzinę" przeszedł ulicami Warszawy Marsz dla Życia i Rodziny. Jego uczestnicy manifestowali przywišzanie do wartoœci rodzinnych i szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej œmierci.

Warszawski marsz wyruszył z pl. Trzech Krzyży i przeszedł ulicami Nowy Œwiat oraz Krakowskie Przedmieœcie na Plac Zamkowy, gdzie się zakończył. Tego dnia Marsze dla Życia i Rodziny odbyły się w 50 innych polskich miastach.

"Poprzez tegoroczne marsze pragniemy zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze pragniemy wyrazić satysfakcję z tego, że troska o rodzinę stała się jednym z czołowych tematów życia publicznego w Polsce. W końcu podejmowane sš działania, dzięki którym przyjmowanie na œwiat i wychowanie dzieci w rodzinie zostaje docenione przez władze publiczne" – podkreœlił prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Paweł Kwaœniak, przemawiajšc do uczestników marszu. 

Po drugie – jak zaznaczył Kwaœniak - trzeba przypomnieć o zagrożeniach, jakie czyhajš na rodziny. "Sš to np. realizowane w niektórych szkołach projekty edukacyjne, w których podważa się rolę rodziny. Niepokojšce jest także to, że wcišż obowišzuje w Polsce tzw. konwencja antyprzemocowa, która w instytucji rodziny, wierze i tradycji upatruje Ÿródeł przemocy i patologii" – mówił prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. 

Dodał, że uczestnicy marszów jeszcze raz stanowczo będš się domagać jak najszybszego uchwalenia prawa w pełni chronišcego życie dzieci nienarodzonych. Zachęcał, by rzšdzšcy "nie ulegali krzykliwym œrodowiskom, które w wulgarny sposób chcš zastopować najlepszš z możliwych zmian – pełnš ochronę życia". Dodał, że celem tegorocznych marszy, zawartym w haœle "Czas na rodzinę", jest "zachęcanie władz państwowych, samorzšdów i samych rodzin do cišgłego pogłębiania troski o rodzinę, ponieważ nasza ojczyzna boryka się z coraz większymi problemami w najważniejszej 'komórce społecznej'". 

Kwaœniak podkreœlił, że Marsz dla Życia i Rodziny jest takš radosnš manifestacjš przywišzania do podstawowych wartoœci, miejscem spotkania dla wszystkich, którzy w silnej rodzinie widzš gwarancję swojego rozwoju. "To również sposobnoœć, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartoœci" - dodał. 

Dodał, że wychodzimy na ulice również po to, by "upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogš się bronić – dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawnoœć bšdŸ okolicznoœci poczęcia". 

Podczas marszu były niesione transparenty z hasłami: "Rodzina Bogiem silna"; "Chcš być kochane, nie zabijane"; "Największym zagrożeniem dla pokoju œwiata jest zabijanie dzieci w łonie matki". W marszu uczestniczyły przede wszystkim młode rodziny z dziećmi w wózkach, ale także członkowie ruchów i stowarzyszeń, duchowni, działacze społeczni i osoby publiczne z rodzinami. Wzięli w nim udział również przedstawiciele ze wspólnot katolickich we Francji. 

W tym roku po raz pierwszy podczas marszu były zbierane pienišdze do puszek przez wolontariuszy na pomóc podopiecznym Domu Samotnej Matki w Chyliczkach pod Warszawš, który prowadzš Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. 

Jak przypomniał Kwaœniak, było to już 12. warszawski Marsz dla Życia i Rodziny. Dodał, że analogiczne marsze, organizowane pod tym samym hasłem "Czas na rodzinę"", przeszły w niedzielę także ulicami innych 50 miast. W tym roku marsze organizowane sš w około 140 miastach, które rozpoczęły się od poczštku marca i potrwajš do wrzeœnia.

ródło:

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL