Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Pożar w Londynie. Mieszkańcy Grenfell Tower: nasze ostrzeżenia zostały zignorowane

AFP
Grupa mieszkańców Grenfell Tower w zachodnim Londynie, budynku, który spalił się w nocy z wtorku na œrodę, napisała na swoim blogu, że ich ostrzeżenia były ignorowane. "Przewidywaliœmy, że ta katastrofa jest nie do uniknięcia" - oœwiadczyli.

"Regularni czytelnicy naszego bloga wiedzš, że opublikowaliœmy wiele ostrzeżeń w ostatnich latach na temat bardzo niskich standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Grenfell Tower i innych budynkach na terenie dzielnicy" - napisali, podajšc linki do szeregu artykułów poœwięconych tej sprawie. 

Według informacji londyńskiej straży pożarnej sš ofiary œmiertelne nocnego pożaru. Ponad 50 osób trafiło do szpitali. 

Szefowa londyńskiej straży pożarnej Dany Cotton dodała, że "w cišgu 29 lat swojej pracy (...) nie widziała niczego o tej skali", okreœlajšc zdarzenie mianem "bezprecedensowego". 

Wewnštrz wybudowanego w 1974 roku budynku znajdowało się ok. 120 mieszkań, które w większoœci były lokalami komunalnymi zarzšdzanymi przez władze dzielnicy Kensington and Chelsea i operatora nieruchomoœci KCTMO. 

W latach 2015-2016 budynek przeszedł znaczny remont, w trakcie którego m.in. wymieniono okna i wzmocniono elewację. Grupa rezydentów prowadzšca bloga Grenfell Action Group opublikowała jednak artykuł, w którym oceniła, że "jedynie incydent, który będzie skutkował utratš życia mieszkańców pozwoli na przeprowadzenie zewnętrznej analizy, majšcej rzucić œwiatło na działania, charakteryzujšce zgubne zarzšdzanie tej niefunkcjonujšcej organizacji". 

Jednoczeœnie oskarżyli operatora budynku KCTMO o stworzenie "niebezpiecznych warunków do życia" i "niespełnienie wymogów przepisów dotyczšcych bezpieczeństwa" i ostrzegali, że błędne zarzšdzanie nieruchomoœciš "jest przepisem na przyszłš ogromnš katastrofę". 

W œrodę rano częœć ewakuowanych skarżyło się, że po wybuchu pożaru nie uruchomił się alarm w budynku.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL