Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Ożarów i Podkowa Leśna nie chcš być Warszawš

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
W referendum w Ożarowie Mazowieckim 95,6 proc. uczestników było przeciw włšczeniu do metropolii warszawskiej. Referendum w Wieliszewie było nieważne z powodu niskiej frekwencji - 25,04 proc. W Podkowie Leœnej 98 proc. było za utrzymaniem samodzielnoœci gminy.

Mieszkańcy Ożarowa Maz. odpowiadali na pytanie: "Czy jest Pan/Pani za tym, żeby miasto st. Warszawa, jako metropolitarna jednostka samorzšdu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?". Jak poinformowała PAP sekretarz gminy Ożarów Mazowiecki Jolanta Niegrzybowska, 6039 mieszkańców (95,6 proc.) odpowiedziało na to pytanie "nie". Przeciwnego zdania było 279 osób (4,4 proc.). Frekwencja wyniosła 35,67 proc. Referendum to jest ważne, jako że przekroczony został próg 30-procentowej frekwencji.

Wymaganej frekwencji nie udało się osišgnšć za to w Wieliszewie, gdzie wyniosła ona 25,04 proc. - głosowało 2591 mieszkańców na 10349 uprawnionych - poinformował przewodniczšcy Gminnej Komisji Wyborczej Jacek Banaszek. Za tym, żeby miasto st. Warszawa, jako metropolitarna jednostka samorzšdu terytorialnego, objęła Gminę Wieliszew głosowało 127 mieszkańców, czyli 4,96 proc. Przeciw takiemu scenariuszowi było 2434 mieszkańców, którzy wzięli udział w referendum, czyli 95,04 proc. - przekazał Banaszek.

W referendum w Podkowie Leœnej frekwencja wyniosła 42,3 proc. - poinformowała urzędnik wyborczy z Podkowy Leœnej Beata Krupa. Jak przekazała, w referendum wzięło udział 1356 osób spoœród 3206 uprawnionych do głosowania.

W referendum postawiono dwa pytania. Pierwsze brzmiało: "Czy jesteœ za utrzymaniem samodzielnoœci Podkowy Leœnej jako odrębnej jednostki samorzšdu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorzšdowymi?""Tak" odpowiedziało 1312 osób (98,28 proc.), a "nie" – 23 (1,72 proc.). Drugie pytanie sformułowano następujšco: "Czy jesteœ za tym, aby Podkowa Leœna na zasadzie dobrowolnoœci zacieœniała w interesie mieszkańców współpracę z samorzšdami Warszawy i otaczajšcych jš gmin?" Na "tak" oddano 1264 głosy (95,69 proc.), a na "nie" - 57 (4,31 proc.). Referendum w Podkowie Leœnej organizowane było na wniosek mieszkańców, a w Ożarowie Mazowieckim i Wieliszewie z inicjatywy radnych.

Wczeœniej w referendach dotyczšcych metropolii warszawskiej wypowiedzieli się mieszkańcy Legionowa i Nieporętu, gdzie referenda były ważne. Wymaganej frekwencji nie udało się uzyskać w referendum w Konstancinie-Jeziornie.

Referenda był reakcjš na projekt ustawy PiS, który trafił do Sejmu pod koniec stycznia. Przewidywał on, że stolica stałaby się metropolitalnš jednostkš samorzšdu terytorialnego, obejmujšcš ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi protestowali politycy opozycji. Pod koniec kwietnia poseł PiS Jacek Sasin poinformował o wycofaniu projektu dot. metropolii warszawskiej. Zdaniem Sasina, w sprawie metropolii powinna dalej trwać dyskusja, a dobrš drogš byłby w przyszłoœci projekt rzšdowy.

W zwišzku z decyzjš PiS kilkanaœcie podwarszawskich gmin odwołało referenda w sprawie metropolii warszawskiej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL