Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Rocznica śmierci Jana Pawła II. Mieszkańcy Warszawy wspominali papieża

PAP/Bartłomiej
Modlitwš, œpiewem i czuwaniem około 2 tysięcy osób upamiętniło w niedzielę wieczorem na placu Piłsudskiego w Warszawie 12. rocznicę œmierci Jana Pawła II.

Czuwanie rozpoczęło się około godziny 21. na pl. Piłsudskiego - w miejscu, gdzie podczas pielgrzymek do Polski papież najczęœciej spotykał się z warszawiakami. Zgromadzeni zaopatrzeni byli w polskie flagi, na których było napisane Jan Paweł II. Na jednym z budynków nieopodal placu wyœwietlono podobiznę Papieża Polaka z napisem "Pamiętajcie o człowieku". Tradycyjnie w uroczystoœciach wzišł udział Chór Centrum Myœli Jana Pawła II. Krótki koncert przepleciony był słowami papieża.

Około 21.37, w godzinę œmierci Jana Pawła II, zebrani mogli usłyszeć utwór „Cisza”, w wykonaniu przedstawiciela Wojska Polskiego. PóŸniej zaœpiewano ulubionš pieœń Jana Pawła II pt. "Barka".

Kard. Kazimierz Nycz wspomniał słowa Jana Pawła II: "Jeœli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku”. Zaznaczył, że słowa te papież wypowiadał w różnych kontekstach. "On te słowa wypowiadał inaczej wtedy, kiedy łagodził konflikty i spory na poczštku swojego pontyfikatu, czy to między Argentynš i Angliš, czy w innych miejscach œwiata. On te słowa wypowiadał troszeczkę w innym wyrazie wtedy, kiedy był w Polsce stan wojenny. Ale zawsze ten zwišzek pokoju i człowieka był u niego pierwszy" - mówił kard. Nycz.

"I on te słowa wypowiadał wtedy, kiedy przyjeżdżał do nas w latach 90. Kiedy stan wojenny się skończył i wydawało się, że wojny już nie będzie. Ale wiedział doskonale, wtedy były Bałkany, kilka lat ciężkiej, okrutnej wojny, gdzie zapomniano o człowieku, gdzie się liczyły interesy grup, państw, obrona starego, a ginęli ludzie, męczeni byli ludzie" - dodał duchowny.

Zwrócił uwagę, że kiedy zapomina się o człowieku, o jego prawach i dobru, trudno budować pokój. "Ta zasada Jana Pawła II odnosi się także do tego, co nazywa pokojem społecznym. Wœród ludŸmi i między ludŸmi, kiedy przestajš się liczyć prawa i dobro człowieka, wchodzš upiory i zaczynajš się liczyć dobra różnych grup, interesów i w zwišzku z tym brakuje pokoju" - dodał kard.

Wczeœniej w niedzielę o godz. 15 w bazylice archikatedralnej œw. Jana Chrzciciela odbył się koncert, podczas którego po raz pierwszy w Warszawie zabrzmiało oratoryjne dzieło "Litania do œw. Jana Pawła II".

ródło:

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL