Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Andrzej Duda: Dziś trwa proces wyrównywania szans

Prezydent Andrzej Duda zz harcerzam podczas spotkania z mieszkańcami miasta z okazji 250. rocznicy nadania Żurominowi praw miejskich
PAP/ Paweł Supernak
- Przez lata realizowano nieakceptowalnš politykę ukierunkowanš na rozwój wielkich metropolii, niszczšc zasadę zrównoważonego rozwoju. Dziœ trwa proces wyrównywania szans - podkreœlił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Żuromina.

Prezydent odsłonił w poniedziałek tablicę pamištkowš z okazji 250. rocznicy nadania praw miejskich miastu Żuromin. Następnie na pl. im Józefa Piłsudskiego spotkał się z mieszkańcami miasta.

Prezydent zaznaczył, że teren północno-zachodniego Mazowsza ma swoje problemy, zwišzane z bezrobocie czy też z rozwojem rolnictwa i ekologiš - powiat żuromiński to jedno z największych skupisk farm drobiu w regionie.

Duda podkreœlił, że rozwój rolnictwa powinien uwzględniać potrzeby mieszkańców. Zaznaczył, że rozmawiał o tych kwestiach z burmistrz Żuromina Anetš Goliat, że starostš powiatu żuromińskiego Jerzym Rzymowskim. Zaznaczył, że problem "znany jest też ministerstwom".

"Pani burmistrz zapewnia mnie, że będzie on uwzględniony w miejscowych planach zagospodarowani przestrzennego. Jeżeli będzie trzeba, zostanš także wprowadzone w tym zakresie regulacje ustawowe po to, aby budowa ferm hodujšcych kurczaki, czy rozwój wielkich gospodarstw, gdzie realizowany jest de facto przemysłowy chów trzody chlewnej, będzie uwzględniał potrzeby lokalnych mieszkańców" - powiedział prezydent.

Zaznaczy, że "jest też kwestia zrównoważonego rozwoju".

"Szkoda, że w okresie minionych lat, kiedy realizowano politykę ukierunkowanš na rozwój wielkich metropolii, gdy w miastach powiatowych likwidowano szkoły, komisariaty policji, urzędy pocztowe, równoczeœnie pozwalano na to, żeby rozwijało się to, co szkodzi wielu mieszkańcom, co jest nie do zaakceptowania, co niszczy zasadę zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj trwa proces wyrównywania, trwa także proces wyrównywania szans" - powiedział Duda.

Wyraził satysfakcję z tego, że kilka miesięcy temu w powiecie żuromińskim powstała podstrefa Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak mówił ma nadzieję, że przedsiębiorcy, którzy będš tu otwierali swš działalnoœć, szczególnie innowacyjnš i nowoczesnš, będš dawali szanse na zatrudnienie młodym ludziom i powodowali, że młodzi będš mieli szansę, by do swego miasta wrócić i tutaj będš pożytkowali wiedze zdobytš na studiach w dużych miastach.

"Chciałbym, żeby młodzi ludzie tutaj wracali. Chciałbym, żeby tutaj dla rozwoju Żuromina, dla rozwoju swojej społecznoœci lokalnej pożytkowali swoje talenty. Dlatego, że warto, aby ta ziemia - w którš od stuleci państwa rodziny zapuszczajš swoje korzenie - nadal trwała, żeby kwitła, żeby wyrastały nowe gałęzie, żeby wyrastały nowe pędy, żeby tutaj rodziły się nowe pokolenia i żeby dawały one owoce dla Rzeczpospolitej" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że to, by polska rodzina, "zwłaszcza ta, która chce mieć dzieci i ma dzieci, mogła stanšć twardo na nogi", jest jego "wielkim planem i założeniem prezydentury".

Jak mówił, cieszy się, że został wprowadzony program Rodzina 500 plus. Podkreœlił, że to "należne wsparcie" ma służyć szczególnie rodzinom w małych miastach i wsiach, gdzie sš mniejsze zarobki. Dodał, że przygotowywany przez rzšd program Mieszkanie plus będzie zachęcał do powrotu młodych ludzi w rodzinne strony.

Wczeœniej prezydent wraz burmistrz Żuromina odsłonili tablicę na Urzędzie Miejskim, upamiętniajšcš 250 lat historii miasta. Prezydent zaznaczył, że historia Żuromina jest "bardzo mocno wpisana w historię Polski i w historię polskoœci".

Przypomniał, że prawa miejskie zostały nadane Żurominowi w 1767 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a pierwsze wzmianki pisane o Żurominie sięgajš końca XIII wieku. Podkreœlił, że w 1869 r. carat po powstaniu styczniowym odebrał Żurominowi prawa miejskie.

"Zostały one zabrane przez carat rosyjski po powstaniu styczniowym. Dlaczego? Dlatego, że tu, na tej ziemi, za Polskę i o Polskę zawsze walczono" - powiedział Duda. Żuromin odzyskał prawa miejskie w 1925 r. "Wolna Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, która odrodziła się, zmartwychwstała po zaborach, oddała Żurominowi to, co mu należne" - powiedział prezydent.

Podkreœlił, że z Żurominem zwišzana jest m.in. historia obrony Rzeczpospolitej w 1939 r., historia partyzantki lat okupacji oraz antykomunistycznego podziemia niepodległoœciowego Żołnierzy Niezłomnych.

"Za to, że tę polskoœć cały czas w sercach pielęgnujecie, za to, że ona w was jest, za to, że przetrwała najtrudniejsze czasy, że przetrwała czasy zaborów, walki, czasy komunizmu i trwa w was tak silnie do dzisiaj, tu w Żurominie dziœ chciałem wam z całego serca, jako prezydent RP, podziękować" - mówił do mieszkańców.

"Dziękuję za marsz młodzieży, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sinogórze 'szlakiem wilczym', szlakiem Żołnierzy Niezłomnych. Tak, jak wspominali tę drogę w tym roku, poszli do bunkra, w którym ci żołnierze się ukrywali, z którego wyruszali walczyć ostatnim tchnieniem za Rzeczpospolitš" - powiedział prezydent.

Na koniec spotkania prezydent podszedł do zgromadzonych na pl. Piłsudskiego mieszkańców miasta; rozmawiał z nimi, pozował do wspólnych zdjęć, rozdawał autografy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL