Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Jacek Kurski odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek odznacza prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego.
PAP/ Tytus Żmijewski
Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski i była marszałek Senatu Alicja Grzeœkowiak , zaangażowani w działalnoœć opozycyjnš w latach 80., znaleŸli się w gronie osób, które w Bydgoszczy odebrały Krzyże Wolnoœci i Solidarnoœci - przyznane przez prezydenta na wniosek prezesa IPN.

Krzyże "za zasługi w działalnoœci na rzecz niepodległoœci i suwerennoœci Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL" odebrało łšcznie 20 opozycjonistów, a także członkowie rodzin dwóch osób uhonorowanych poœmiertnie. Odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

Prezes IPN podkreœlił, że w przeddzień wręczania Krzyży Wolnoœci i Solidarnoœci obchodzono rocznicę Bydgoskiego Marca 1981. Odznaczonym podziękował za "œwiadectwo" i zapewnił, że "IPN zrobi wszystko, aby wiedza o ich działalnoœci, ofierze i poœwięceniu została przekazana młodemu pokoleniu".

W imieniu odznaczonych Krzyżami Wolnoœci i Solidarnoœci podziękowała Grzeœkowiak.

"Wielki to honor i satysfakcja dla nas otrzymać przyznane przez pana prezydenta odznaczenie pod tak wymownym tytułem, w którym sš trzy najważniejsze wartoœci, które kształtowały dzieje Polski. To krzyż, wolnoœć i solidarnoœć. Gdzie bylibyœmy dzisiaj, gdyby nie te trzy wartoœci. Gdzie bylibyœmy dzisiaj gdyby nie Solidarnoœć, o czym czasami chce się zapominać. Bardzo dziękuję (...) za tę pamięć o tych naszych dziejach, o naszej historii i naszym wkładzie w odzyskanie wolnoœci, w imię solidarnoœci i pod krzyżem" - podziękowała b. marszałek Senatu.

Podkreœliła, że "pamięć jest noœnikiem naszych dziejów, naszej przeszłoœci, ale bez której nie ma naszej przyszłoœci".

"Dziękuję za tę pamięć, która pozwoliła znaleŸć wœród tylu ludzi, którzy wówczas wypowiadali się czy działali w imię wolnoœci i solidarnoœci, tych, którzy czynili to ofiarnie, a wówczas odwaga była wielka wartoœciš. Dzisiaj odwaga już nic nie kosztuje, niemalże nic nie kosztuje, ale w tamtych czasach trzeba było odwagi żeby wystšpić przeciw reżimowi, przeciwko władzom, żeby być takš osobš, która czasami poœwięciła nawet i życie, a na pewno wolnoœć" - dodała Grzeœkowiak.

W rozmowie z PAP Grzeœkowiak przyznała, że odznaczenie przyjęła z zaskoczeniem, radoœciš i wdzięcznoœciš, że ktoœ pamiętał.

"To jest tak piękne odznaczenie i bardzo się cieszę. Dziękuję tym wszystkim, którzy pomyœleli o takim odznaczeniu, że to nie zginęło, że jest w œwiadomoœci i pamięci. To jest chyba największy walor tego odznaczenia. Jeszcze tym bardziej jest ono ważne, że pan prezydent przyznaje te odznaczenia, więc to ma rangę wielkš. Kiedy patrzę na ludzi, którzy otrzymali to odznaczenie to mówię: Panie Boże dziękuję, że taki moment przyszedł, że przypomniano sobie o ludziach, którzy czynili naprawdę wiele, a o których się trochę zapomniało" - powiedziała Grzeœkowiak.

Podobnie Kurski mówił, że Krzyż przyjšł z wielkš radoœciš i nie spodziewał się go.

"Walka w podziemiu była czymœ tak niewinnym i bezinteresownym, że nigdy o tym nie mówiłem, nigdy nie wypinałem piersi po medale. Uważałem to za obowišzek wobec Polski. Liczyłem się z tym, że nic z tego nie będzie, że nasza walka jest straceńcza i w ogóle skazana na klęskę. To, że wygraliœmy, jestem z tego powodu szczęœliwy. Ale jest to dla mnie w sercu coœ tak absolutnie œwiętego, że nigdy nie mieszałem tego do polityki, nigdy nie wykorzystywałem tego w jakichkolwiek kampaniach" - powiedział PAP Kurski.

Zaznaczył, że cieszy się, iż IPN już na bazie weryfikacji naukowej, dowodów i œwiadectw działalnoœci uznał, że jest godny tego wyróżnienia. "Czuję się naprawdę zaszczycony" - dodał.

Grzeœkowiak była pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1980 r. należała do Solidarnoœci, w latach 1981-1982 angażowała się w ochronę prawnš represjonowanych studentów i pracowników. Była współzałożycielkš i członkiem Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Ochrony Praw Człowieka. Udzielała pomocy działaczom samorzšdu pracowniczego zakładów "Elana" w Toruniu". Należała do Rady Programowej Chrzeœcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, prowadziła wykłady we wszechnicy zwišzkowej toruńskiej Solidarnoœci. Współpracowała z NSZ na toruńskim uniwersytecie.

Kurski zaangażował się działalnoœć opozycyjnš będšc uczniem III Liceum Ogólnokształcšcego w Gdańsku, tzw. Topolówki w latach 1981-1985. W latach 1982-1989 organizował kolportaż ulotek i nielegalnych wydawnictw w Trójmieœcie, w latach 1987-1989 wchodził w skład redakcji czasopisma "Solidarnoœć Pismo Regionu Gdańskiego". Od 1986 r. współpracował z Radiem "Solidarnoœć Walczšca". Od 1987 r. był zwišzany z Federacjš Polski Walczšcej. W latach 1987-1988 był autorem i redaktorem pisma "Przekaz", 1988 r. autorem i redaktorem prasy strajkowej w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Krzyże Wolnoœci i Solidarnoœci w poniedziałek, oprócz Grzeœkowiak i Kurskiego, odebrali: Zbigniew Berent, Maria Bering, Rafael Budzbon, Ludmiła Fastowicz, Jan Hanasz, Eleonora Harendarska, Stefan Hoga, Ryszard Jedwabny, Anna Kin, Maria Orfin, Jerzy Pozorski, Krystian Pucher, Jerzy Rygielski, Mirosława Sędzikowska, Jerzy Winiecki, Janina Wojciechowska, Urszula Wojciechowska i Andrzej Wybrański. Poœmiertnie zostali uhonorowani Piotr Borek i Stanisław Raczyński.

Krzyż Wolnoœci Solidarnoœci został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 r. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Nadawany jest przez prezydenta, na wniosek prezesa IPN.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL