Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Egipt: Protesty z powodu zmian w systemie przydziałów dotowanego chleba

AFP
Setki Egipcjan protestowały, blokujšc drogi i gromadzšc się przed budynkami rzšdowymi w następstwie obaw, że zmiana w systemie przydziałów dotowanego chleba oznacza w istocie zmniejszenie państwowych dopłat do artykułów spożywczych.

Dotowanie chleba jest drażliwš kwestiš w Egipcie, gdzie ponad 70 mln spoœród łšcznie 95 mln mieszkańców korzysta z rzšdowych przydziałów żywnoœci. Stopa inflacji wzrosła do ponad 30 proc. od czasu, gdy w listopadzie wprowadzono płynny kurs funta egipskiego, by móc uzyskać od Międzynarodowego Funduszu Walutowego kredyt w wysokoœci 12 mld dolarów.

Pierwsze protesty odnotowano w poniedziałek po tym, gdy nowy system odcišł niektórym ludziom dostęp do ich przydziałów. W wtorek rozgniewani demonstranci pojawili się w większej liczbie w nadmorskiej Aleksandrii, w co najmniej jednej z ubogich dzielnic Kairu i w kilku innych egipskich miastach. - Byliœmy zaskoczeni, gdy piekarze odmówili nam chleba, tłumaczšc, że ministerstwo zaopatrzenia zmniejszyło im przydziały - powiedział mieszkaniec Aleksandrii Ahmed Faradż.

Jak zaznacza Reuters, większoœć protestów miała niewielkš liczbę uczestników i nie trwała długo, ale była pierwszym znaczniejszym przejawem społecznego niezadowolenia z powodu wzrostu kosztów utrzymania. - Cierpimy wskutek wysokich cen. Żyjemy tylko o chlebie, a teraz rzšd chce nas go pozbawić - skarżyła się 50-letnia gospodyni domowa z Aleksandrii Samia Darwisz.

W funkcjonujšcym dotšd w Egipcie systemie uprawnione rodziny otrzymywały plastikowe karty, na które mogły nabywać pięć bochenków dotowanego chleba dziennie. Rzšd wypłacał następnie piekarniom subsydia do każdego bochenka. Piekarze otrzymywali także "złote karty", na które mogli sprzedawać chleb innym osobom - ogólnie rzecz bioršc tym, którzy czekali na zwykłe karty.

W wydanym w poniedziałek komunikacie ministerstwo zaopatrzenia zaprzeczyło, by zamierzało zmniejszyć dotacje do chleba. Wczeœniej w lokalnych egipskich mediach pojawiły się doniesienia, iż przydziały zostanš zredukowane z pięciu do trzech bochenków dziennie.

Resort zmniejszył jednak w ubiegłym tygodniu iloœć chleba, jakš piekarze mogš sprzedawać w ramach systemu "złotej karty" - co potwierdza dokument, z którym zapoznał się Reuters. Posunięcie to jest zapewne reakcjš na nadużycia kosztujšce państwo znaczne sumy - wielu piekarzy zawyża bowiem rzeczywistš sprzedaż, wprowadzajšc subsydiowanš mškę do obrotu czarnorynkowego.

Szef działu piekarniczego w aleksandryjskiej izbie handlowej Abdel Aal Darwisz wezwał rzšd do odwołania podjętych przedsięwzięć i wydania kart na chleb wszystkim Egipcjanom.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL