Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Poznań: Wielkie zarybianie Warty

Wikimedia Commons
Szczupaki, miętusy i klenie – łšcznie 1 mln ryb zostanie wpuszczonych 23 listopada do Warty. W ramach akcji wielkiego zarybiania, w rzece pojawiš się przede wszystkim te gatunki, które najbardziej ucierpiały po ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej.

Wielka akcja zarybiania z udziałem specjalistów rozpocznie się z samego rana w podpoznańskim Biedrusku. Następnie, już z udziałem publicznoœci i dzieci akcja będzie przeprowadzana na plażach miejskich w Poznaniu. Koszt przedsięwzięcia to ok. 150 tys. zł. - Wœród gatunków, jakie zostanš wpuszczone do rzeki będzie: certa, œwinka, miętus, boleń, kleń, jaŸ, szczupak i brzana - czyli przede wszystkim te gatunki, które najbardziej ucierpiały po ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej – tłumaczył PAP Sebastian Staœkiewicz z fundacji Ratuj Ryby.

Staœkiewicz mówił, że zarybienie rzeki Warty jest częœciš z pięcioletniego Programu Pomocy Warcie "Jest Tego Warta". W ramach projektu realizowane sš przede wszystkim działania "ożywiajšce rzekę, obejmujšce m.in. zwrócenie uwagi na piękno i istotę œrodowiska w naszym zdrowiu i życiu, edukację ekologicznš, oraz promocję etycznego i aktywnego korzystania z terenów nadwarciańskich" – podkreœlił Staœkiewicz. - Program poza zarybieniami przewiduje opiekę nad starorzeczami w postaci budowy gniazd dla sandaczy, zarybienia tarlakami oraz opiekę i ich monitoring. W efekcie projekt ma przynieœć po 3 latach aż miliard sandaczy dla Warty – dodał.

Zarybianie rzeki odbędzie się przy udziale m.in. Miasta Poznań, Starostwa Poznańskiego, WFOŒIGW w Poznaniu i Rad Osiedli. Działania fundacji patronatem naukowym objšł Instytut Rybactwa Œródlšdowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Jak podkreœlił Staœkiewicz, fundacja prowadzi obecnie także program Eco Edukacja oraz Eco Rejsy. Zdaniem Staœkiewicza - „cel jest ten sam - pokazać piękno przyrody, wytłumaczyć, pokazać proste zasady panujšce w naturze oraz zachęcić nas wszystkich, korzystajšcych z jej zasobów do pomocy w jej odbudowaniu. Z programu Eco Edukacja korzystajš przedszkola, szkoły, zielone szkoły oraz gminy i miasta, które chętnie organizujš edukacyjno-ekologiczne zajęcia dla dzieci” – mówił.

Według szacunków, w paŸdzierniku 2015 roku na odcinku ok. 70 km Warty zatruciu uległo przynajmniej kilkanaœcie ton ryb. Zdaniem ekspertów, przywracanie zarybienia rzeki do jej pierwotnego stanu może zabrać nawet kilkanaœcie lat. W mięœniach œniętych ryb stwierdzono wysokie stężenie transflutryny - œrodka insektobójczego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska (WIOŒ) ustalił w ubiegłym roku, że trucizna nie zniszczyła ekosystemu rzeki.

W maju tego roku, w zwišzku z zatruciem Warty zarzuty „spowodowania zniszczenia w œwiecie roœlinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach” usłyszały cztery osoby. Grozi im nawet pięcioletnie więzienie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL