Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkanie frankowicza to kłopotliwy spadek

123RF
Mieszkanie kupione za kredyt we frankach to kłopotliwy spadek. Często bowiem jego wartoœć jest obecnie mniejsza niż kredytu.

Sšd Najwyższy w czwartek odmówił podjęcia uchwały w sprawie dotyczšcej dziedziczenia mieszkania obcišżonego kredytem we frankach. Podpowiedział jednak, że jeœli wartoœć nieruchomoœci jest niższa od kredytu, to spadkobierca odpowiada tylko do tej wartoœci.

Po stronie banku

Dwa lata temu Katarzyna S. przyjęła po córce spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W jego skład wchodziło m.in. mieszkanie kupione za kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Aktywa spadku wyniosły 558 tys. zł, a dług z kredytu 640 tys. zł. Bank domagał się, by Katarzyna S. spłacała dalej dług córki, a ona chciała go obniżyć do wartoœci mieszkania wynikajšcej z inwentarza. Wywišzał się spór.

Katarzyna S. wystšpiła do Sšdu Okręgowego w Warszawie, by nie odpowiadać przed bankiem za różnicę między zadłużeniem a wartoœciš czynnš spadku. Sšd oddalił powództwo. Uznał, że nie miała interesu prawnego, o którym mówi art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto jej uprawnienie do...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL