Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Smog

Organizacje pozarzšdowe chcš nowych poziomów alarmowania o smogu

Fotorzepa/ Piotr Guzik
O wprowadzenie bardziej restrykcyjnych poziomów alarmowania o smogu zaapelowały do ministerstwa œrodowiska organizacje pozarzšdowe. Resort przekonuje, że obniżenie poziomów alarmowania nie rozwišże problemu i ważniejsze sš kompleksowe rozwišzania prawne.

W czwartek Greenpeace, Fundacja "Rodzić po ludzku" i krakowskie Stowarzyszenie Obywatel Mama przed siedzibš resortu œrodowiska apelowali o wprowadzenie bardziej restrykcyjnych poziomów informowania oraz alarmowania o smogu.

"System, który mamy w naszym kraju, nie działa. Nawet w dniach, kiedy zanieczyszczenie powietrza jest bardzo wysokie, w bardzo wielu miastach nie ogłasza się alarmu. Nie mamy wiedzy o tym, że powinniœmy się chronić" - powiedział Paweł Szypulski z Greenpeace. Zwrócił też uwagę na dotkliwe konsekwencje zdrowotne wynikajšce z narażenia kobiet ciężarnych i dzieci na zanieczyszczenie œrodowiska.

W piœmie przekazanym MŒ organizacje apelowały o niezwłoczne obniżenie poziomów informowania opinii publicznej o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym PM10 do jednolitego poziomu alarmowego 100 ľg/m3 (œredniodobowo).

Zdaniem organizacji Polacy nie sš skutecznie informowani o tym, że oddychajš najbrudniejszym powietrzem w całej Unii Europejskiej. "Dzieje się tak dlatego, że poziomy informowania i alarmowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza okreœlone zostały na absurdalnie wysokim poziomie, trzykrotnie wyższym niż przeciętnie w innych krajach europejskich" - oceniajš.

Rzecznik MŒ Paweł Mucha ocenił, że problem smogu nie zniknie, jeœli nawet progi informowania czy alarmowania o smogu zostanš obniżone. "Najważniejsze jest wypracowanie dobrych regulacji prawnych, co obecnie ma miejsce i w Ministerstwie Energii, i w Ministerstwie Rozwoju" - zaznaczył. Oba resorty wspólnie z Ministerstwem Œrodowiska przygotowujš rozporzšdzenia dotyczšce norm jakoœci dla paliw stałych i kotłów.

"Kwestia dyskusji na temat obniżenia norm alarmowania i informowania nie jest kwestiš zamkniętš, ale jest to temat drugorzędny" - powiedział. Przypomniał, że GIOŒ przygotował aplikację, dzięki której w każdym momencie można sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy.

Mucha ocenił, że konieczne jest przygotowanie kompleksowych rozwišzań dotyczšcych walki ze smogiem. Wskazał, że w takie działania powinny zaangażować się także samorzšdy.

"Samorzšdy powinny zainteresować się zagospodarowaniem przestrzennym na swoim terenie i zieleniš miejskš, dofinansowaniem do wymiany kotłów przez mieszkańców. Powinny też kontrolować, czego mieszkańcy używajš do palenia w kotłach" - powiedział.

Przypomniał, że za 80 proc. smogu w Polsce odpowiada sektor bytowo-komunalny. "Ważne jest to, żebyœmy zaczęli palić dobrym paliwem, a nie odpadami, o co też jako ministerstwo apelujemy" - podkreœlił.

Rzecznik zwrócił uwagę, że obecne prawo umożliwia samorzšdom przeprowadzanie takich kontroli, samorzšdy mogš też przyjmować uchwały antysmogowe (takš uchwałę przyjšł np. samorzšd małopolski).

Oprócz apelu w czwartek organizacje przekazały MŒ także rysunek namalowany tuszem ze smogu. Został on wykonany przez ilustratorkę ksišżek dla dzieci Marię "Mroux" Bulikowskš.

Wraz z przedstawicielami organizacji pozarzšdowych przed siedzibš resortu zebrała się kilkudziesięcioosobowa grupa rodziców z dziećmi trzymajšcymi czarne i szare baloniki. Protestujšcy prezentowali duży baner z ostrzeżeniem "Uwaga smog!".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL