Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Jak namierzono terrorystę z ISIS

O przebywajšcym w Polsce terroryœcie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowali Amerykanie.
EAST NEWS, Stanisław Kowalczuk
Mourad T. to pierwszy cudzoziemiec, wobec którego wykorzystano ustawę antyterrorystycznš.

Zdjęcia w telefonach, kontakty poprzez fałszywe konta na Facebooku, rozmowy przez komunikatory – to dowody polskiej prokuratury na zwišzki Marokańczyka – Mourada T. – z członkami Państwa Islamskiego, głównie z Abdelhamidem Abbaoudem, który w zamachach w Paryżu przyczynił się do œmierci ponad stu osób. Udało się je zebrać dzięki informacjom służb m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Belgii i USA.

Mourad T., zatrzymany jesieniš 2016 r. na Œlšsku przez ABW, kilka dni temu został oskarżony o terroryzm. „Rzeczpospolita", za zgodš sšdu poznała szczegóły aktu oskarżenia przeciwko obywatelowi Maroka. Oskarżony od 1,5 roku przebywa w areszcie. Teraz czeka go proces przed sšdem w Katowicach.

Zwiadowca w Europie

Zdaniem œledczych T. był jednym ze zwiadowców Abbaouda. W Europie miał zbierać informacje dla innych dżihadystów dotyczšce kontroli granicznej, pobierania odcisków palców i trasy przejazdu. Jego celem były Niemcy, jednak dotarł aż do Polski. Wpadł, bo po atakach w Paryżu w 2015 r. służby całego œwiata zaczęły œledzić zwišzki Abbaouda. W jego telefonie – obok instrukcji, jak odpalić bombę z telefonu komórkowego – znaleziono zdjęcia m.in. Mourada T. Ich tajne relacje i spotkania udało się odtworzyć na podstawie danych, które zostały w tzw. chmurze.

Mourad T. urodził się w Casablance w 1990 r. Z akt, jakie poznała „Rzeczpospolita", wynika, że skończył zawodówkę o profilu turystyka. W 2014 r. Interpol ustalił, że Mourad T. miał zakaz wjazdu do Turcji (powody nie sš jasne). Dlatego nie wiadomo, w jaki sposób pod koniec 2014 r. znalazł się w tureckim mieœcie Edirne, w domu, w którym odbywały się spotkania ekstremistów religijnych. Tam T. miał spotkać najaktywniejszych przedstawicieli ISIS działajšcych w Europie – Abdelhamida Abbaouda, a także Abu Khalid Al-Baljiki (Soufiane Amghar), i Abu Z-Zubayr Al-Baljiki (Khalid Ben Larbi) – terrorystów zabitych 15 stycznia 2015 r. w obławie w Verviers w Belgii.

Marokańczyk ruszył do Europy tzw. szlakiem bałkańskim. Najpierw do Grecji i stamtšd – w pocišgu towarowym, w grupie uchodŸców z Syrii i Afganistanu – dotarł do Austrii. Tam podał, że jest nieletni, pochodzi z Syrii i nazywa się Mourad Sultan (swój marokański paszport zostawił w Turcji). Nie wiadomo, dlaczego tak łatwo udało mu się oszukać austriackie służby. Jednak na fałszywe dane Federalny Urzšd do Spraw Obcokrajowców i Azylu w Austrii wydał mu w lutym 2015 r. kartę uprawniajšcš do pobytu. W ten sposób T. zalegalizował swojš nowš tożsamoœć jako 19-letni Mourad Sultan z Syrii. Dostał status uchodŸcy. Wyrobił sobie też nowy paszport – posługiwał się nim aż do aresztowania przez ABW.

Pod fałszywš tożsamoœciš Marokańczyk przyjechał do Polski, korzystajšc z aplikacji „Bla bla car". Granicę przekroczył 11 marca 2016 r., a już cztery dni póŸniej złożył wniosek o udzielenie mu zgody na pobyt czasowy na terytorium RP. Nie pracował, nie wiadomo, z czego żył. Z akt sšdowych wynika, że T. ożenił się z Polkš – Katarzynš Sz. z Rudy Œlšskiej. Kiedy w Urzędzie Wojewódzkim legalizował swój pobyt ze względu na małżeństwo z niš, wcišż posługiwał się paszportem na nazwisko Sultan.

Wpadł we wrzeœniu 2016 r. – w wynajętym mieszkaniu w Rybniku, w bloku w górniczej dzielnicy Boguszowice zatrzymała go ABW.

Czy œlub z Polkš był częœciš misternego planu T.? – Bioršc pod uwagę to, czym się zajmował i po co przyjechał do Europy, sšdzę, że małżeństwo było mu potrzebne do tego, żeby się uwiarygodnić – uważa dr Krzysztof Liedel z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie, polski ekspert œledczych w tej sprawie.

CIA wystawia T.

Na trop Mourada T. powišzanego z islamskimi terrorystami wpadła CIA, która œledziła kontakty zamachowca z Paryża. 23 maja 2016 r. Amerykanie poinformowali Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że na terenie Belgii przebywa szeœciu zwiadowców Państwa Islamskiego, siódmy – jest w Polsce. ABW rozpoczyna działania operacyjne (m.in. założono podsłuch), które pozwoliły aresztować Mourada T. 2 wrzeœnia ABW złożyła zawiadomienie do prokuratury, trzy dni póŸniej T. został zatrzymany.

W tej sprawie po raz pierwszy wykorzystano przepisy ustawy antyterrorystycznej, która obowišzuje od lipca 2016 r. – Mouradowi T. przedstawiono zarzuty na podstawie informacji operacyjnych, a sšd wobec niego zastosował areszt na podstawie art. 26 ust. 2 tej ustawy, a więc na okres do 14 dni – potwierdza nam Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych przy premierze.

Wspomniany przepis mówi, że w razie podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, jeœli wymaga tego dobro œledztwa, postanowienie o przedstawieniu zarzutów można sporzšdzić na podstawie informacji uzyskanych w wyniku czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych.

– To była sprawa bardzo trudna dowodowo – przyznaje w rozmowie z „Rzeczpospolitš" prok. Małgorzata Bednarek, szefowa œlšskiego wydziału do Spraw Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, prowadzšca œledztwo.

Elektroniczne dowody wskazujš, że Mourad T. utrzymywał stałe kontakty z osobami podejrzanymi o terroryzm. Wœród zabezpieczonych esemesów i rozmów z komunikatorów wynika, że T. wyœmiewał Arabów, którzy jednoczyli się w bólu z ofiarami zamachu w Paryżu – nazywał ich „bękartami" i „psami". Marokańczyk miał instruować też innych, jak bezpiecznie przedostać się do Europy. Cudzoziemcom złapanym na kłamstwie (gdy okaże się, że nie sš nieletni, jak podali) radził: „płacz przy tych pedałach, łzy wycišgaj".

Prokuratura zarzuca T. udział w zorganizowanym zwišzku przestępczym o charakterze zbrojnym – międzynarodowej organizacji terrorystycznej okreœlanej jako Państwo Islamskie. Żona Mourada T. nie jest podejrzana o terroryzm.

Proces będzie jawny

Katowiccy œledczy skonstruowali akt oskarżenia na podstawie połšczenia dziesištek danych elektronicznych całej siatki członków ISIS – rozmów, głównie poprzez komunikator Messenger i informacji z fałszywych kont na portalach społecznoœciowych.

Mourad T. nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że o istnieniu Państwa Islamskiego ma wiedzę z prasy.

Jak zapowiada prok. Bednarek, proces przed sšdem będzie jawny. Ewentualny wyrok T. odsiedzi w Polsce, a potem zostanie deportowany do Maroka. Grozi mu do oœmiu lat więzienia.

Historia Marokańczyka pokazuje, jak łatwo potencjalni terroryœci mogš przedostać się do Europy – wystarczy, że podadzš fałszywe dane i nie sš notowani. – Najgorsze były lata 2014 i 2015, kiedy przez nieszczelne granice do Europy przedostawało się dziennie od kilkuset do nawet kilku tysięcy uchodŸców. Szacuje się, że w tym tłumie było wówczas ok. dwóch tysięcy osób majšcych powišzania z organizacjami terrorystycznymi. Dzisiaj granica jest lepiej pilnowana, ale Państwo Islamskie nadal przerzuca swoich bojowników. Dostajš się oni bez dokumentów, jak Mourad T., podajš fałszywe dane – komentuje dr Krzysztof Liedel. Jak dodaje, obecnie w większoœć krajów przyjęło procedurę, zgodnie z którš, jeœli uchodŸca nie jest w stanie zweryfikować swojej tożsamoœci, nie może zostać w Europie.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorek: i.kacprzak@rp.pl, g.zawadka@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL