Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

CBA tropi korupcję w kopalniach

cba.gov.pl
Katowiccy agenci CBA zatrzymali dziœ byłego dyrektora Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Krzysztofa M. oraz trzech przedstawicieli firm działajšcych w branży górniczej. - Usłyszš zarzuty korupcyjne - informuje Piotr Kaczorek z CBA.

Katowicka Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego od ubiegłego roku prowadzi œledztwo dotyczšce nieprawidłowoœci i korupcji  w latach 2016-2017 w państwowej Spółce Restrukturyzacji Kopalń z siedzibš w Bytomiu oraz jej oddziałach. To do SRK trafiajš kopalnie do likwidacji, a SRK wyprzedaje ich majštek.

Cała sprawa zaczęła się od własnych ustaleń funkcjonariuszy i póŸniejszej operacji  specjalnej CBA na parkingu przed centrum handlowym na Œlšsku w czerwcu ubr gdzie agenci zatrzymali na goršcym uczynku korupcji wiceprezesa zarzšdu - Dyrektora Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Œrodowiska Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Mirosława S. oraz Grzegorza G. prezesa spółki okołogórniczej wykonujšcej milionowe zlecenia na rzecz SRK. Do zatrzymania doszło w chwilę po tym jak Mirosław S. wzišł 30 tys. zł łapówki za przychylnoœć w przetargach publicznych organizowanych przez SRK.

Kilka tygodni póŸniej agenci CBA zatrzymali Marka C., kierownika zespołu monitorowania procesów likwidacji kopalń w SRK, który w zamian za łapówki miał preferować firmę okołogórniczš, ułatwiajšc jej uzyskanie zamówień na prace zwišzane z likwidacjš kopalń należšcych do SRK. - W toku œledztwa nasi agenci ustalili, że Marek C. oprócz gotówki, dostał do dyspozycji luksusowy samochód osobowy wraz z kartš paliwowš. W kilka miesięcy wydał tylko na paliwo 16 tys. zł - dodaje Kaczorek.

W sidła CBA wpadł też w paŸdzierniku Bogdan P., do niedawna dyrektor kopalni Makoszowy, który w okresie objętym œledztwem pełnił także funkcję Zastępcy Dyrektora Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Bogdan P. usłyszał zarzuty m.in. niedopełnienia obowišzku nadzoru nad realizacjš inwestycji poprzez odstšpienie od nałożenia kar umownych na kontrahenta, co doprowadziło do szkody w kwocie ponad 230 tys. zł.; zlecenia wykonania prac, które uprzednio zostały wstrzymane, co doprowadziło do szkody w kwocie ponad 360 tys. zł i sprowadziło bezpoœrednie niebezpieczeństwo wyrzšdzenia szkody w kocie blisko 530  tys. zł oraz przyjęcia korzyœci majštkowej.

Wszyscy sš aresztowani. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie podejrzanych w kwocie ponad 600 tys. zł.

Œledztwo, prowadzone przez Delegaturę CBA w Katowicach nadzoruje Œlšski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Œledczy z CBA nie wykluczajš kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów - zapowiada Piotr Kaczorek.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL