Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Generał Kraszewski ponownie wezwany do SKW

Fotorzepa/ Robert Gardziński
Dyrektor departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w BBN gen. bryg. Jarosław Kraszewski został po raz kolejny wezwany do SKW w ramach postępowania sprawdzajšcego wszczętego w czerwcu – dowiedziała się PAP w BBN.

Spotkanie zakończyło się po południu. Jak dowiedziała się PAP, było to kolejne spotkanie, podczas którego generałowi nie przedstawiono żadnych zarzutów, nie przedstawiono też powodu wszczęcia postępowania. Nie wyznaczono także daty kolejnego ewentualnego spotkania. Dostęp gen. Kraszewskiego do informacji niejawnych pozostaje zawieszony. O wezwaniu szefa departamentu poinformowało w œrodę radio RMF FM.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła wobec. gen. Kraszewskiego postępowanie sprawdzajšce pod koniec czerwca br. Wszczęcie postępowania - które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych może trwać do 12 miesięcy - oznacza czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych, a tym samym - jak stwierdziło BBN - uniemożliwienie generałowi wykonywania w pełnym zakresie obowišzków służbowych w BBN.

Prezydent Andrzej Duda powiedział pod koniec listopada, że nie rozumie sprawy postępowania sprawdzajšcego wobec gen. Jarosława Kraszewskiego. Dodał, że ta sprawa go boli. - To nie ja zaczynałem te działania i mam nadzieję, że to zostanie szybko przecięte. SKW podlega ministrowi Macierewiczowi, jego bardzo bliski współpracownik, pan Piotr Bšczek jest szefem SKW, więc chyba nie ma wštpliwoœci co do tego, kto to może przecišć - podkreœlił.

Pytany o te słowa szef MON Antoni Macierewicz powiedział w ubiegłym tygodniu, że "minister obrony narodowej nie będzie komentował publicznie wypowiedzi pana prezydenta".

- Niezależnie od wypowiedzi pana prezydenta można powiedzieć, że im bardziej dana osoba jest istotna, im bardziej jest zaufana dla decydenta, tym istotniejsze jest, by nie było wobec niej żadnej wštpliwoœci - powiedział Macierewicz.

Jak dodał, "wpływ takiej osoby na podejmowanie decyzji jest olbrzymi, w zwišzku z tym nie może być żadnych wštpliwoœci, co do kwestii, które zwišzane sš z bezpieczeństwem państwa".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL