Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Macierewicz: Generał Pytel? Najgorsza zdrada

PAP /Leszek Szymański
- Mówimy o sytuacji dotyczšcej najgorszej zdrady, jakiej może się dopuœcić Polak - ocenił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, pytany o sprawę zarzutów wobec generałów Piotra Pytla i Janusza Noska.

Macierewicz pytany był w TVP Info, czy generałowie Piotr Pytel i Janusz Nosek sš wzorem odpowiedzialnoœci, patriotyzmu i honoru - jak napisał w œrodę na Twitterze były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Macierewicz zaznaczył, że mamy do czynienia z ludŸmi, którzy stojš pod bardzo poważnymi zarzutami. - I tu nie chodzi o to, że ktoœ np. pietruszkę ukradł, albo że pomylił się w oznakowaniu dokumentów, czy zapomniał jakiegoœ dokumentu (...). Chodzi o coœ zupełnie innego, chodzi o w pełni œwiadomš współpracę ludzi na szczeblu szefów kontrwywiadu wojskowego - czyli z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego Polski najważniejszej służby majšcej gwarantować Polakom bezpieczeństwo - o nielegalnš współpracę ze szpiegami rosyjskimi - powiedział szef MON.

- Rozmawiamy o sytuacji, która w potocznym języku - bez względu na to, jak by była ujmowana prawnie - dotyczy najgorszej zdrady, jakiej może się dopuœcić Polak, a zwłaszcza Polak, którego obowišzkiem służbowym jest strzec bezpieczeństwa ojczyzny - ocenił Macierewicz.

- I to się wszystko dzieje w bardzo szczególnym i dramatycznym momencie (...), po tragedii smoleńskiej. To się dzieje w atmosferze tego czasu, w którym zastanawiamy się, jak zginęła polska elita, jak doszło do œmierci polskiego prezydenta, jak mogło się stać, że wszyscy ludzie, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo Polski w jednej sekundzie stracili życie - dodał.

Podkreœlił, że wtedy właœnie doszło do nawišzania nielegalnej współpracy ze szpiegami rosyjskimi.

Odnoszšc się do wpisu Tuska na Twitterze, minister powiedział, że Donald Tusk "jasno powiedział, że polskoœć to nienormalnoœć, więc z tego punktu widzenia być może patriotyzm jest zdradš".

- Być może tak, ja nie chcę urażać pana przewodniczšcego Donalda Tuska. Tylko trzeba mieć œwiadomoœć, jak on używa słów, jaki ma œwiat pojęć, co uważa za dobro, co uważa za zło, co uważa za ojczyznę, co uważa za zdradę. Ma pojęcia dokładnie odwrotne do tego w czym był wychowany naród polski przez całe tysišc lat swojego kształtowania - zaznaczył Macierewicz.

W paŸdzierniku 2016 r. wydział spraw wojskowych prokuratury postawił zarzuty przekroczenia uprawnień b. szefom SKW gen. Januszowi N. i jego następcy gen. Piotrowi P. - oraz oficerowi SKW Krzysztofowi D. Grozi im do 3 lat więzienia. Jak podała prokuratura, chodzi o przekroczenie uprawnień w zwišzku z funkcjonowaniem SKW, m.in. o podjęcie współpracy ze służbš obcego państwa bez wymaganej zgody prezesa Rady Ministrów.

W œrodę Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która prowadzi œledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w zwišzku ze współpracš Służby Kontrwywiadu Wojskowego ze służbš obcego państwa, zmieniła zarzut dla gen. Piotra P., sformułowała dwa nowe dla gen. Janusza N. i jeden nowy dla Krzysztofa D.

"Z uwagi na fakt, iż ustalenia œledztwa oparte sš na materiałach niejawnych, prokuratura nie udziela informacji o szczegółach zarzutów, jak też informacji na temat materiału dowodowego będšcego ich podstawš" - podał w œrodę po południu w komunikacie rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński.

W œrodę rano na polecenie prokuratury Żandarmeria Wojskowa zatrzymała b. szefa SKW gen. bryg. rez. Piotra Pytla; został on dowieziony z Krakowa do prokuratury w Warszawie. Szef MON Antoni Macierewicz powiedział, że wobec Pytla prowadzone jest œledztwo i stawiane sš mu zarzuty w zwišzku z nielegalnym współdziałaniem z rosyjskš Federalnš Służbš Bezpieczeństwa. Według adwokata Pytla mec. Antoniego Kani-Sieniawskiego zarzut dotyczy kontaktów z przedstawicielami FSB.

Po wyjœciu po południu z przesłuchania w prokuraturze Pytel powiedział dziennikarzom, że nie może udzielać żadnych informacji. Podkreœlił, że œledztwo jest "niejawne", a sprawa - "polityczna". - Odmówiłem składania zeznań, trudno się odnosić do tak absurdalnych kwestii - dodał.

Gen. Janusz Nosek powiedział po przesłuchaniu, że wszelkie stawiane mu zarzuty sš nieprawdziwe i oparte wyłšcznie o przesłanki o charakterze politycznym. Nie mam sobie nic do zarzucenia - dodał. (Gen. Nosek stawił się na wezwanie sam - przyp. red.). Ocenił, że wszelkie stawiane mu zarzuty sš "nieprawdziwe" i "oparte wyłšcznie o przesłanki o charakterze politycznym".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL