Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Szef BOR wszczšł postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Szef BOR gen. Tomasz Miłkowski wszczšł postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy, którzy naruszyli regulamin hotelu w woj. pomorskim - poinformowało w komunikacie Biuro Ochrony Rzšdu. Według Biura, mogło dojœć do naruszenia dyscypliny służbowej.

Komunikat BOR jest reakcjš na œrodowš publikację "Super Exspressu" według którego 18 sierpnia funkcjonariusze BOR mieli urzšdzić "pijackš burdę" w hotelu w Chojnicach. 

Rzeczniczka BOR mjr Katarzyna Kowalewska poinformowała, że 19 sierpnia do Biura wpłynęła informacja "dotyczšca naruszenia przez dwóch funkcjonariuszy formacji regulaminu wewnętrznego hotelu znajdujšcego się na terenie woj. pomorskiego". Z informacji wynikało, że funkcjonariusze naruszyli obowišzujšcy na terenie hotelu zakaz palenia. 

"Zgodnie z ustalonymi warunkami przebywania w hotelu, za naruszenie tego zakazu hotel jest uprawniony do nałożenia kary umownej. Taka kara została na funkcjonariuszy nałożona, a następnie została przez nich w pełnej wysokoœci uregulowana. Pragnę zaznaczyć, iż zastrzeżenia dotyczšce zachowania funkcjonariuszy nie dotyczyły +dewastacji pokoju hotelowego+, a jedynie naruszenia, o którym mowa powyżej. Trudno w tej sytuacji domniemywać, że chodziło o +suto zakrapianš kolację+" - poinformowała Kowalewska. 

Dodała, że zostały wszczęte czynnoœci wyjaœniajšce, w których ustalono, iż mogło dojœć do naruszenia dyscypliny służbowej. "Jednoczeœnie nie znaleziono dowodów wskazujšcych na ewentualnš możliwoœć popełnienia przestępstwa" - podkreœliło BOR w komunikacie. 

"Z uwagi na fakt, iż przeprowadzone czynnoœci wyjaœniajšce wskazywały na możliwoœć uzasadnionego naruszenia dyscypliny służbowej, decyzjš szefa BOR zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy, które aktualnie pozostaje w toku" - podało BOR w komunikacie. 

"SE", powołujšc się na œwiadków podał, że 18 sierpnia - w przeddzień wizyty premier Beaty Szydło na terenach poszkodowanych przez nawałnice - trzech oficerów BOR nocowało w jednym z hoteli w Chojnicach. Według cytowanych przez gazetę informatorów "panowie urzšdzili sobie hucznš imprezę". Zdaniem drugiego œwiadka, pokój w którym przebywali oficerowie, został zdemolowany. Straty miały wynieœć kilka tysięcy złotych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL