Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Antoni Macierewicz na promocji na WAT: Oficerowie wojska - elita elit

Fotorzepa, Jerzy Dudek
- Armia polska, to dzisiaj armia, która staje przed nowymi wyzwaniami, potrzebujemy najodważniejszych z odważnych i najmšdrzejszych z mšdrych - powiedział szef MON Antoni Macierewicz na uroczystoœci mianowania absolwentów WAT na stopień podporucznika.

W uroczystoœci na pl. Piłsudskiego na pierwszy stopień oficerski mianowanych zostało 165 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej.

- Armia polska, to dzisiaj armia, która staje przed nowymi wyzwaniami, takimi wobec których potrzebujemy najodważniejszych z odważnych i najmšdrzejszych z mšdrych, takich właœnie, jak wy - powiedział szef resortu obrony do absolwentów WAT.

Macierewicz podkreœlił, że dołšczajš oni do "elity elit, jakš jest kadra oficerska wojska polskiego". - To dzień szczególny dla was, radosny, tak jak radosny jest dla polskiej armii - dodał szef MON.

- Stajecie się elitš armii polskiej, będziecie jš współkształtowali i odradzali, będziecie jš na nowo tworzyli - mówił szef MON.

Macierewicz podkreœlił, że "dobro Polski, narodu polskiego, dobro Polaków, ich obrona i bezpieczeństwo, jest najwyższym prawem armii polskiej".

Wojsko broni całego narodu

Zwracajšc się w przemówieniu wygłoszonym na pl. Piłsudskiego w Warszawie do nowo mianowanych oficerów Macierewicz podkreœlił, że będš oni dowodzili żołnierzami i "decydowali o tym, w jaki sposób oni swojš żołnierskš służbę będš pełnili, jak będš jš rozumieli, jakie wnioski wycišgnš z doœwiadczeń dziejowych, jak będš patrzyli na Warszawę, miasta i wsie polskie". Jak dodał, oficerowie wpłynš też na to, jak żołnierze będš "patrzyli na Polaków, tych wszystkich, którzy ponieœli œmierć za ojczyznę, ale także tych, którzy za niš cierpieli przez dziesištki lat, zepchnięci na margines, poniewierani, wyœmiewani, nazywani 'Polaczkami', nazywani ludŸmi, którzy mogš tylko i wyłšcznie pomóc innym - tym ważniejszym, tym lepszym, tym bogatszym".

- Naród nie zna takich rozróżnień, armia polska nie zna takich rozróżnień, żołnierz, oficer polski, który ma honor żołnierza polskiego, nie zna takich rozróżnień - walczy za cały naród, broni całego narodu - zaznaczył minister.

Szef MON zwrócił również uwagę, że promocja ma miejsce na pl. marszałka Józefa Piłsudskiego w kontekœcie nadchodzšcej rocznicy Bitwy Warszawskiej - jak mówił - "największego zwycięstwa, jakie odniósł kiedykolwiek żołnierz polski - zwycięstwa z 1920 r. nad bolszewikami, zwycięstwa, o którym mówi się, że jest osiemnastš bitwš, która zadecydowała o losach œwiata, ale niewštpliwie jest najważniejszš bitwš, która zadecydowała o losach Polski i losach Europy". - Wstępujecie w szeregi tych właœnie, którzy tę bitwę wygrali, jesteœcie ich dziedzicami, przejmujecie od nich nie tylko tamtš tradycję, ale tamtš wolę zwycięstwa - powiedział Macierewicz zwracajšc się do absolwentów WAT.

"Wspaniałe słowa Trumpa"

- Armia jest największym i jedynym gwarantem bezpieczeństwem narodu polskiego, to jej siła, wytrwałoœć i jej zdolnoœć, daje gwarancję i poczucie bezpieczeństwa narodowi polskiemu - powiedział Macierewicz.

Jak mówił, najwspanialsze słowa na ten temat wypowiedział prezydent USA Donald Trump przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. - Trzeba było się urodzić tam daleko, za morzem, żeby zobaczyć wielkoœć narodu i wojska polskiego, żeby się nie bać powiedzieć głoœno, (że) ten naród czerpie siłę z wiary w Boga, z przywišzania do swojej tradycji chrzeœcijańskiej i narodowej - powiedział Macierewicz.

Szef MON oœwiadczył, że armia polska nie będzie "dodatkiem, breloczkiem". Jak podkreœlił, armia polska "prędzej, czy póŸniej", będzie liczyć tylu żołnierzy, dysponować będzie takš broniš, cieszyć się będzie siłš takiej kadry oficerskiej, że będzie zdolna wypełnić nakaz konstytucji obrony własnej ojczyzny - nawet wtedy, gdyby musiała walczyć sama.

- To jest cel dla jakiego odbudowujemy armię - zadeklarował Macierewicz. - To jest cel, jakiego nie stawiano polskiej armii już od dawna, wtedy, gdy jš pomniejszano, pogardzano, odstawiano do kšta - dodał szef MON.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL