Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

CBA zatrzymuje w Spółce Restrukturyzacji Kopalń

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj
Jednego z kierowników w Spółce Restrukturyzacji Kopalń zatrzymali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod zarzutem korupcji. Miał przyjšć kilka tysięcy złotych. To kolejne zatrzymanie w zwišzku z korupcjš w SRK.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej powiedział w pištek PAP, że zatrzymany to Marek C. kierownik zespołu monitorowania procesów likwidacji kopalń. Brodowski podał, że po doprowadzeniu go do œlšskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczoœci zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej C. usłyszał zarzuty łapownictwa.

Wyjaœnił, że według œledczych w zamian za preferowanie jednej ze œlšskich prywatnych firm okołogórniczych dostał do dyspozycji samochód i kartę paliwowš. W toku œledztwa CBA ustaliło, że Marek C. przyjšł kilka tysięcy złotych łapówki, a z samochodu i karty paliwowej korzystał przez ponad 10 miesięcy. JeŸdził samochodem wartym ponad 180 tys. zł, a zatankowane paliwo było warte ponad 16 tys. zł – podał Brodowski. W zamian miał ułatwiał tej firmie uzyskanie zamówień na prace zwišzane z likwidacjš kopalń należšcych do SRK - dodał.

- Funkcjonariusze delegatury CBA w Katowicach przeszukali też mieszkania osób rodzinnie powišzanych z zatrzymanym kierownikiem. Jak się okazało prowadziły firmy, które współpracowały z tš prywatnš firmš okołogórniczš - powiedział PAP Brodowski. Sšd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla C. - podał.

Do istniejšcej od 2000 r. Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafia majštek kopalń przeznaczony do likwidacji; spółka stara się także zagospodarowywać poprzemysłowe tereny i obiekty. W cišgu minionych dwóch lat likwidacja infrastruktury przekazanej do SRK, osłony socjalne dla odchodzšcych górników oraz działania polikwidacyjne i inne œwiadczenia kosztowały w sumie blisko 1,5 mld zł. Harmonogram likwidacji rozpisany jest obecnie do 2021 r.

O zatrzymaniu jako pierwszy napisał portal wprost.pl.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL