Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Ochotnicy z Wojsk Obrony Terytorialnej w niedzielę złożš przysięgę

PAP/ Paweł Supernak
Ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy kończš pierwsze kilkunastodniowe szkolenie, złożš w niedzielę przysięgę w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. W uroczystoœciach ma wzišć udział minister obrony Antoni Macierewicz.

Szkolenie z podstawowych zasad taktyki, przetrwania na polu walki, zasad bezpiecznego posługiwania się broniš i elementów medycyny pola walki ok. 400 ochotników odbywało w brygadach WOT: podkarpackiej, lubelskiej i podlaskiej.

Równolegle ze szkoleniem dla ochotników, którzy nie służyli wczeœniej w wojsku, odbywało się, rozpoczęte w kwietniu szkolenie wyrównawcze dla blisko 500 rezerwistów, którzy zgłosili akces do WOT. Jedni i drudzy będš współtworzyć kompanie lekkiej piechoty, które za trzy lata, po kolejnych ćwiczeniach, majš osišgnšć gotowoœć operacyjnš. W ramach modułów kompanijnych majš działać tzw. wspaniałe dwunastki - 12-osobowe sekcje złożone z szeœciu żołnierzy OT, którzy służbę w wojsku rozpoczynajš od WOT, i z szeœciu rezerwistów.

Kolejne szkolenia zaplanowano na przełom lipca i sierpnia oraz we wrzeœniu i paŸdzierniku. Łšcznie w tym roku MON zamierza przeszkolić 3200 ochotników.

Po ok. 800 ochotnikach, którzy przechodzili szkolenie wyrównawcze i podstawowe, ponad 1500 kolejnych zapoznało się z jednostkami wojskowymi i jeszcze w tym roku przejdzie szkolenia. Ponad 900 z nich odebrało już karty powołania na szkolenia.

Wojska Obrony Terytorialnej jako odrębny, pišty rodzaj sił zbrojnych zostały powołane z poczštkiem bieżšcego roku. Po trzech miesišcach od tego wydarzenia Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej formalnie przejęło dowodzenie nad trzema pierwszymi brygadami sformowanymi w woj. podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim. Trzy kolejne brygady OT sš obecnie formowane - dwie w woj. mazowieckim i jedna w woj. warmińsko–mazurskim. W roku 2018 rozpocznie się formowanie siedmiu brygad w centralnej częœci Polski, a od roku 2019 czterech brygad na zachodzie kraju; w przyszłym roku majš zostać utworzone dowództwa brygad i pierwsze pododdziały w województwach œlšskim i wielkopolskim.

Misja WOT to obrona i wspieranie lokalnych społecznoœci, żołnierze terytorialnej służby wojskowej majš być zwišzani z ludnoœciš i rejonem ewentualnych działań, w którym majš zabezpieczać obywateli i infrastrukturę, odcišżajšc w ten sposób jednostki operacyjne, które będš mogły skupić się na zasadniczych zadaniach obronnych. W czasie pokoju zadaniem wojsk OT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. WOT ma wspierać i uzupełniać działania służb ratowniczych.

W kwietniu odbyła się promocja oficerska 27 podporuczników, którzy zasilš WOT. W listopadzie ub. roku we Wrocławiu przysięgę złożyło ponad 60 podchoršżych, którzy po rocznym szkoleniu majš zostać oficerami WOT.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL