Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Żagań: Czarna Dywizja pożegnała starego i powitała nowego dowódcę

Dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika podczas uroczystoœci pożegnania z 11. Lubuskš Dywizjš Kawalerii Pancernej w Żaganiu
PAP/ Lech Muszyński
Gen. dyw. Jarosław Mika pożegnał się z 11. Lubuskš Dywizjš Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Generał został dowódcš generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a na stanowisku dowódcy żagańskiej dywizji zastšpił go gen. bryg. Stanisław Czosnek.

Uroczystoœć zwišzana z pożegnaniem gen. Miki odbyła się w pištek na pl. gen. Maczka w Żaganiu. Zgodnie z wojskowym ceremoniałem, odchodzšcy dowódca pożegnał się ze sztandarem jednostki i przekazał go następcy - poinformował PAP rzecznik Czarnej Dywizji mjr Artur Pinkowski.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli polscy i amerykańscy żołnierze. Wœród goœci byli także przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych. Apel na placu Maczka poprzedziła msza œw. w koœciele pw. Wniebowzięcia Najœwiętszej Maryi Panny.

"Przez ostatnich kilka lat realizowaliœmy wspólnie wiele trudnych i odpowiedzialnych zadań w kraju i poza granicami państwa. Bywały chwile trudne, stresujšce, wymagajšce szczególnego zaangażowania, pełnego poœwięcenia i mobilizacji, które zawsze jednak dawały ogromnš satysfakcję w momencie zrealizowania zadania. Kolejne wyzwania stawiane przed dywizjš zawsze kończyły się sukcesem, a każdy następny dzień utwierdzał mnie w przekonaniu, że spotkałem tu żołnierzy z prawdziwš pasjš, oddanych służbie, kompetentnych i zaangażowanych" - mówił gen. Mika.

Dodał, że służba w Czarnej Dywizji wzbogaciła go o kolejne doœwiadczenia, które pomagajš mu w podejmowaniu ważnych decyzji.

"Ten osobisty kapitał nie dotyczy tylko sfery stricte technicznej, a przede wszystkim umiejętnoœci pracy z ludŸmi, korzystania z ich ogromnego potencjału, ale także rozumienia zawodowych ambicji i osobistych potrzeb, obiektywizmu w ocenie podwładnych, docenienia ich codziennego, żmudnego trudu" - dodał Mika.

Swojemu następcy życzył żołnierskiego szczęœcia, zdrowia i satysfakcji z dowodzenia i kierowania tak profesjonalnym zespołem ludzi.

55-letni gen. Mika dowodził 11. Lubuskš Dywizjš Kawalerii Pancernej od lutego 2014 r. Wczeœniej przez niecały rok był zastępcš dowódcy i szefem sztabu 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Akt mianowania dowódcš generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odebrał z ršk prezydenta Andrzeja Dudy 8 lutego br. Zastšpił gen. broni Mirosława Różańskiego, który w przeszłoœci także stał na czele żagańskiej dywizji.

Na nowego dowódcę Czarnej Dywizji szef MON Antoni Macierewicz wyznaczył gen. bryg. Stanisława Czosnka. Od grudnia zeszłego roku był on zastępcš dowódcy i szefem sztabu dywizji z Żagania. Wczeœniej dowodził 1. Brygadš Pancernš w Warszawie-Wesołej.

11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej należy do najważniejszych zwišzków taktycznych polskich sił zbrojnych. W jej strukturze znajdujš się dwie brygady pancerne dysponujšcymi czołgami Leopard, wyposażona w nowoczesny sprzęt brygada zmechanizowana, dwa pułki – artylerii i przeciwlotniczy - oraz batalion dowodzenia.

Dowództwo i sztab Czarnej Dywizji znajdujš się w Żaganiu, podobnie jak jedna z brygad pancernych. Pozostałe jednostki sš rozmieszczone w garnizonach województwa lubuskiego i dolnoœlšskiego. Żołnierze lubuskiej dywizji należš do elity wojsk lšdowych, wielu z nich ma za sobš misje poza granicami Polski.

Za sprawš stacjonujšcych w Żaganiu żołnierzy to 26-tysięczne miasto jest nazywane pancernš stolicš Polski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL