Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Łapiński: Służba zdrowia mogłaby zostać wyjęta z bieżšcej walki politycznej

rp.pl
Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński ocenił w sobotę, że sprawy służby zdrowia mogłyby zostać "wyjęte z bieżšcej walki politycznej". PiS podkreœla, że nakłady na służbę zdrowia sš zwiększane; opozycja wskazuje, że w Polsce jest za mało lekarzy, a służbie zdrowia szkodzi centralizacja.

O tym, że temat służby zdrowia mógłby zostać wyjęty "z bieżšcej walki politycznej", Łapiński powiedział w radiowej Trójce. "Może to jest właœnie temat, gdzie wszystkie partie polityczne zasiadajšce w Sejmie mogš szukać takich rozwišzań, które będš dobre dla pacjenta" - ocenił.

"Jeœli widzimy, że te problemy nabrzmiewały przez wiele lat (...), to może jest czas, by na spokojnie o tym porozmawiać, wyznaczyć jakieœ punkty milowe zmian" - powiedział Łapiński.

Rzecznik przypomniał, że Andrzej Duda przed kilku dniami "podpisał ważnš ustawę, które przewiduje, że nakłady na służbę zdrowia będš wzrastać". Zapewnił, że prezydent i jego doradcy przyglšdajš się sytuacji w służbie zdrowia, "bo to jest sytuacja, która potencjalnie może dotyczyć wielu naszych rodaków".

Według innego goœcia Trójki Grzegorza Długiego (Kukiz '15) "zaniedbania w służbie zdrowia prawdopodobnie wczeœniej czy póŸniej spowodujš odejœcie PiS", zaznaczył, że nie sš one winš wyłšcznie partii rzšdzšcej, "bo zaniedbania w służbie zdrowia to jest kwestia ostatnich bardzo wielu lat". Dodał zarazem, że władza, "która zastała pewna sytuacje, powinna szukać rozwišzania".

"Nie mamy lekarzy, w tej chwili kwestia, ile im płacimy, jest drugorzędna, bo nawet jak będziemy im płacili, to i tak ich nie wystarczy; nie mamy pielęgniarek, jest potężna dziura pokoleniowa"- wyliczał Długi. "Te podrygi Ministerstwa Zdrowia, które nie majšc koncepcji, zajmuje się tylko i wyłšcznie PR-em, to jest niebezpieczne" - ocenił. Zdaniem Długiego rezygnacja z klauzuli opt-out przez wielu młodych lekarzy "to jest dopiero poczštek kuli œniegowej".

Adam Szłapka (Nowoczesna), nawišzujšc do zapowiedzi zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, stwierdził, "że jak się do dziurawego wiadra dolewa wody, to nie znaczy, że będzie tam więcej wody".

Zaznaczył, że Polska należy do krajów o najmniejszej liczbie lekarzy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, za konieczne uznał zwiększenie dostępnoœci do zawodu lekarza. Negatywnie ocenił propozycję, by lekarz danej specjalnoœci pracował w czasie dyżuru także na innym oddziale. "To jest jakaœ totalna aberracja ministra, to jest jakiœ pomysł z dwudziestolecia międzywojennego" - powiedział. Według Szłapki trzeba wprowadzić dodatkowe ubezpieczenie medyczne.

Także Jarosław Kalinowski (PSL) uznał, że "fundamentem jest liczba lekarzy, jeœli tego się radykalnie i to szybko nie zwiększy, zwiększajšc nakłady finansowe, to nic z tego nie będzie"

Wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS) przekonywał, że "problem służby zdrowia jest problemem nabrzmiałym, jednak jest rozwišzywany". "Nakłady na służbę zdrowia w roku 2017 były najwyższe w historii i podjęto też decyzję, mapę drogowš dochodzenia do wydatków na służbę zdrowia grubo ponad 6 procent (PKB), czyli do œredniej w Unii Europejskiej, z 4,7, które mieliœmy przez ostatnich wiele lat" - mówił.

Ocenił, że "ambitny plan zwiększenia nakładów na służbę zdrowia będzie owocować też lepszš usługš i lepszymi płacami wœród pracowników służby zdrowia". Dodał, że "w ostatnich dwóch latach te płace mocno rosnš we wszystkich zawodach w służbie zdrowia".

Zdaniem Sellina lekarze maja prawo rezygnować z klauzuli opt-out dopuszczajšcej prace powyżej 48 godzin w tygodniu, "ale nawoływanie do jakichœ akcji, żeby to robić, robienie z tego demonstracji, polityki, to już jest na granicy etyki". Według Sellina wypowiadanie opt-out "to może być problem punktowy w niektórych miejscach", ale nie w skali całego kraju.

Dodał, że MZ powinno "systemowo zwiększać nakłady na służbę zdrowia i to się dzieje", należy też wprowadzać zmiany w organizacji pracy szpitali.

"Sytuacja jest bardzo poważna; z całej Polski przychodzš sygnały, że zamykane czy zawieszane sš działalnoœci oddziałów szpitalnych" - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). "Minister (...), kiedy pojawiły się problemy i protesty młodych lekarzy, potraktował jakby tego problemu nie było, nie usiadł do rozmów, a to, co robi, to tak naprawdę próbuje centralizować służbę zdrowia i z ministerstwa rozwišzywać poszczególne problemy" - oceniła.

"Pienišdze w służbie zdrowia sš bardzo potrzebne i na pewno powinno ich być więcej" - dodała, zastrzegajšc, że "to nie jest tak, że w tym roku jest zdecydowanie więcej, co roku tych pieniędzy na służbę zdrowia jest więcej, bo składki, które opłacamy, sš większe".

Według wicemarszałek Sejmu skoro ograniczenia czasu pracy obowišzujš kierowców, "to od lekarza, który odpowiada bezpoœrednio za nasze życie także powinniœmy wymagać, żeby był wypoczęty". "Nigdy nie było tylu informacji, że lekarze zapadajš na zdrowiu czy umierajš na dyżurach, bo po prostu pracujš za dużo" - powiedziała.

"Ostrzegaliœmy, że budowanie takiej sieci szpitali do niczego dobrego nie doprowadzi, i mamy tego przykład - kolejki się wydłużajš. Centralne zarzšdzanie służbš zdrowia powoduje problem" - powiedziała.

Klauzula opt-out to wyrażenie zgody na pracę w wymiarze przekraczajšcym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie dłuższym niż cztery miesišce). Pracownik może jš cofnšć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, informujšc o tym pracodawcę na piœmie. Działania takie zapowiedzieli w paŸdzierniku rezydenci, którzy prowadzili protest w sprawie zwiększenia nakładów na zdrowie i podwyżek płac.

Według danych MZ z poczštku grudnia br., klauzulę opt-out (wyrażenie zgody na pracę w wymiarze przekraczajšcym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym) wypowiedziało 2310 lekarzy. Rezydenci podajš innš liczbę – ok. 2,8 tys. osób, jednak zaznaczajš, że uwzględnia ona także tych, którzy zadeklarowali, że 1 stycznia nie podpiszš klauzuli ponownie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL