Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Rezydenci chcš debaty telewizyjnej o systemie ochrony zdrowia z udziałem rzšdu

Przedstawiciele protestujšcych rezydentów na galerii sejmowej przysłuchujš się debacie posłów po wystšpieniu ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
PAP/Jacek Turczyk
W zwišzku z pojawiajšcymi się różnymi informacjami na temat naszych postulatów zwracamy się do strony rzšdowej z proœbš o debatę telewizyjnš o systemie ochrony zdrowia - oœwiadczyli w czwartek protestujšcy lekarze rezydenci.

"W zwišzku z pojawiajšcymi się różnymi informacjami na nasz temat i na temat naszych postulatów, zwracamy się do strony rzšdowej z proœbš o debatę. Rzšd otwarty na dialog, rzšd otwarty na spotkanie na pewno przyjmie nasze zaproszenie na debatę telewizyjnš z ekspertami, z udziałem naszych przedstawicieli, dotyczšcš kształtu systemu ochrony zdrowia, planowanych zmian. Mamy nadzieję, że dostaniemy od rzšdu odpowiedz twierdzšcš" - powiedział Jarosław Biliński z Porozumienia Rezydentów OZZL. 

Odniósł się do wtorkowego spotkania protestujšcych rezydentów z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim oraz ministrem w KPRM Henrykiem Kowalczykiem. "Usłyszeliœmy, (...) że nasz postulat dotyczšcy podwyżek rezydentów, jak i innych zawodów jest w pełni możliwy do osišgnięcia". Biliński powiedział, że "to sš niskie wymagania, żšdania, niskie kwoty, które dla budżetu, jeœli chodzi o rezydentów, sš marginesem, to tysięczne proc. PKB, dokładnie 67 tysięcznych proc. PKB" - powiedział.

Biliński dodał, że "eksperci, całe œrodowisko medyczne, naukowe, pacjenci jasno mówiš, że 6 proc. na ochronę zdrowia w 2025 r. to jest godzenie się na bylejakoœć w ochronie zdrowia". "To jest godzenie się na to, żeby dalej pacjenci umierali w kolejkach. Nie możemy na to pozwolić. Mamy tak dobrš sytuację makroekonomicznš i najlepszy moment na to, żeby wprowadzić przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia" - podkreœlił. 

Dodał, że dla protestujšcych najważniejszym postulatem jest wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogš dojœcia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. 

Z kolei, Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL ocenił, że przeciw lekarzom rezydentom wytoczono machinę propagandowš. "W wielu mediach słyszymy dezinformacje, manipulacje dotyczšce naszych postulatów. Prosimy, żeby media wsłuchały się w nasz głos i cytowały nasze postulaty, a nie powtarzały obiegowe opinie czy też plotki" - powiedział. 

"Prawda jest taka, że rezydenci nie żšdajš 40 proc. podwyżek. Rezydenci nie chcš w tej chwili, w tym proteœcie zarabiać 9 tys. zł, jak podajš to różne media. Rezydenci nie walczš tylko o swoje pienišdze, rezydenci walczš o wzrost nakładów na ochronę zdrowia. To był i jest nasz pierwszy postulat" - dodał. 

Pytany o planowane na pištek wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, które ma odbyć się w szpitalu, gdzie protestujš młodzi lekarza, Biliński powiedział, że nie sšdzi, by był to dobry pomysł. "Wcišganie osób, które sš w naprawdę złej kondycji i głodujš, w walkę politycznš, chyba nie jest tym, co byœmy chcieli. Oczywiœcie nie mamy na to wpływu, nie wiem, jak to się rozwinie. Nie sšdzimy, że jest to dobry pomysł, ale jeżeli odbędzie się taka komisja, to oczywiœcie będziemy brać w niej udział" - zapowiedział. 

Z kolei, Damian Patecki z Porozumienia Rezydentów OZZL podkreœlił, że od poczštku istnienia porozumienia (2015 r. - PAP) jego przedstawiciele spotkali się z ponad 150 posłami, głównie politykami PiS. "Zarówno ten, jak i poprzedni minister zdrowia mieli pełnš œwiadomoœć nadciagajšcego kryzysu. Jednak zdecydowali się na działania doraŸne, bez wpływu na istotę problemu" - dodał. 

"Jesteœmy cały czas otwarci na dialog, dlatego cały czas zgadzamy się na wszelkie spotkania, na mediacje. Nasza proœba jest tylko taka, żeby te spotkania były konstruktywne, żeby przedstawiano nam w końcu konkrety" - podkreœlił Patecki. Jak mówił, zwiększenie nakładów na wynagrodzenia dla rezydentów wynika z tego, że tych etatów dla rezydentów jest więcej. Podkreœlił, że aby zmienić sytuację w służbie zdrowia "potrzeba mężów stanu, potrzeba odwagi". 

W czwartek prezes ZNP i przewodniczšcy zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego Sławomir Broniarz wręczył rezydentom list popierajšcy ich protest. "Zdajemy sobie sprawę, że tylko rozwišzania systemowe, polegajšce na zwiększeniu finansowania systemu ochrony zdrowia, mogš poprawić obecnš sytuację pacjentów i pacjentek w Polsce" - czytamy w liœcie. 

W œrodę rezydenci zawiesili protest i spotkali się z premier Beatš Szydło; rozmowy jednak nie przyniosły porozumienia. W czwartek w Sejmie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przestawił informację na temat trwajšcego protestu. "Nasza propozycja wspólnej pracy nad poprawš sytuacji w służbie zdrowia jest nadal aktualna; zapraszam państwa, skończcie protest i usišdŸmy razem do pracy" - apelował. 

Rezydenci prowadzš protest głodowy od 2 paŸdziernika. W sobotę planowane sš pikiety poparcia dla nich - w Warszawie i innych miastach. 

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL