Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Rezydenci piszš do premier. Do pary prezydenckiej apelujš o mediację

PAP/Radek Pietruszka
Rezydenci prowadzšcy głodówkę złożyli w KPRM list do premier Beaty Szydło, informujšcy o odmowie udziału we wspólnym zespole, który miałby wypracować rozwišzania w służbie zdrowia. Zwrócili się też do pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy z proœbš o mediacje.

W liœcie do szefowej rzšdu młodzi lekarze informujš o odmowie udziału we wspólnym zespole, który miałby do 15 grudnia rozpatrzyć postulaty protestujšcych i wypracować rozwišzania w służbie zdrowia. 

"Serdecznie dziękujemy, ale odmawiamy udziału w tym zespole. Uważamy, że w rzšdzie sš osoby kompetentne i nasza pomoc oraz udział w tym nie sš konieczne. Konieczne sš za to realne działania dużo szybciej niż do 15 grudnia" - powiedziała PAP Katarzyna Pikulska z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy.

"Kontynuujemy protest głodowy do czasu podpisania porozumienia, które będzie spełniało kryteria naszych postulatów. Czekamy na odpowiedŸ strony rzšdowej na list, który złożyliœmy" - dodała. 

Rzecznik rzšdu Rafał Bochenek pytany przez PAP o list zaznaczył, że KPRM odpowie na niego po zapoznaniu się z nim. Dodał, że propozycja rzšdu dot. powołania zespołu roboczego, który miałby pochylić się nad kwestiš finansowania służby zdrowia i wypracowania lepszych wynagrodzeń dla lekarzy jest wcišż aktualna. 

"Ta propozycja jest aktualna i mamy nadzieję, że lekarze rezydenci zechcš wspólnie z innymi przedstawicielami œrodowisk medycznych pracować nad takimi rozwišzaniami, które będš poprawiały warunki płacowe w służbie zdrowia" - powiedział Bochenek. 

Zarzšd Krajowy Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy i Porozumienie Rezydentów OZZL zwróciły się z listem do pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy z proœbš o mediacje "w tym sporze pracowników ochrony zdrowia (a w istocie także pacjentów) z Rzšdem". 

"Szanowna Pani Prezydentowo, apelujemy do Pani, jako osoby wrażliwej na cierpienie ludzkie i pacjentów. Dała się pani poznać już jako osoba zaangażowana w problem ochrony zdrowia. Prosimy paniš o wsparcie głodujšcych medyków i wizytę w Szpitalu Pediatrycznym WUM" - czytamy w liœcie. 

W podpisanym przez przewodniczšcego ZK OZZL Krzysztofa Bukiela i wiceprzewodniczšcego Porozumienia Rezydentów OZZL Damiana Pateckiego liœcie przypomniano postulaty protestujšcych rezydentów, a także przeprowadzone do tej pory rozmowy z ministrem zdrowia, marszałkiem Senat i premier. 

"Zamiast przedstawionych propozycji konkretnych rozwišzań, w tym zwłaszcza precyzyjnego planu dojœcia w cišgu 3 lat do właœciwego poziomu finansowania publicznej ochrony zdrowia (co jest niezbędnym dla rozwišzania innych problemów) usłyszeliœmy od prezes Rady Ministrów propozycję utworzenia kolejnej komisji, której wynik prac nie jest pewnym. Pamiętamy z naszej 26-letniej działalnoœci, że powoływanie takich komisji lub zespołów było zawsze sposobem na rozbicie protestu i +zamiecenie pod dywan+ problemu. Obawiamy się, że podobnie będzie i teraz" - podkreœlono w liœcie. 

Około 20 lekarzy rezydentów od 2 paŸdziernika prowadzi głodówkę w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Zawiesili jš w œrodę rano, na czas rozmów z premier. Protestujšcy domagajš się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogš dojœcia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcš też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL