Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Bez porozumienia. Protest lekarzy wznowiony

PAP/Radek Pietruszka
Zapraszamy lekarzy rezydentów do pracy w zespole ds. służby zdrowia, warunkiem jest zakończenie protestu - powiedziała szefowa KPRM Beata Kempa po spotkaniu z delegacjš rezydentów, które w czwartek wieczorem odbyło się w kancelarii premiera. Rezydenci wznowili zawieszony protest głodowy.

Spotkanie trwało około 1,5 godziny, zakończyło się przed północš. Uczestniczyli w nim minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, szefowa KPRM Beata Kempa i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. 

Kempa przypomniała, że zespół ma przygotować rozwišzania do 15 grudnia. "Jeżeli państwo rezydenci ten protest jednoznacznie zakończš i powrócš do pacjentów, pani premier jest gotowa rozmawiać, ale wczeœniej musi być też sytuacja bardzo jasno oceniona, zdiagnozowana przez zespół i muszš zostać przygotowane rozwišzania" - powiedziała dziennikarzom Kempa.

"Ponieważ te postulaty nie zostały spełnione, trudno, żeby pani premier spotkała się; tym bardziej, że spotkała się wczoraj, czyli była gotowa i jest gotowa na te rozmowy" - podkreœliła szefowa KPRM. 

Minister zdrowia podkreœlił, że zaproszenie rezydentów do prac nad nowym system służby zdrowia jest wyrazem szacunku. "Zapowiedziany przez premier zespół będzie pracował, rezydenci mogš w nim uczestniczyć, być współdecydentami" – zapewnił. 

Zapowiedział m.in. analizy nad zmianami w systemie kształcenia medyków. Jak mówił, w ramach prac nad systemem ochrony zdrowia planowane sš rozmowy nt. kształcenia podyplomowego lekarzy; rozważane sš różne opcje, w tym taka, żeby z formy, jakš jest rezydentura, zrezygnować. Dodał, że dyskutowane sš "formy, które zobowišżš lekarza, który będzie korzystał z finansowania swojego rozwoju zawodowego, by odpracował te œrodki publiczne." 

Radziwiłł powiedział, że rzšd zwiększa nakłady na służbę zdrowia. Dodał, że 3 z 5 mld zł z nadwyżki budżetowej zostało przesunięte do tego obszaru. "Osišgamy rekordowy poziom finansowania i pracujemy dalej" - powiedział Radziwiłł. 

Podkreœlił, że należy w sposób realny oceniać możliwoœci w zakresie systemu służby zdrowia. "Naiwnoœciš byłoby sšdzić, że zwiększenie nakładów na służbę zdrowia może nastšpić ot tak, że jednym ruchem można zmienić system wynagrodzeń, a także system kształcenia podyplomowego lekarzy. To sš rzeczy, które wymagajš analiz, zastanowienia się i dyskusji" - powiedział Radziwiłł. 

Minister Henryk Kowalczyk powiedział, że rzšd jest zdeterminowany do tego, aby zwiększyć nakłady na służbę zdrowia do 6 proc. PKB. "Prace będš trwały. Mam nadzieję, że rezydenci dołšczš do tego zespołu i będš aktywnie pracować i wnosić coœ pozytywnego" - powiedział.

Poinformował, że w najbliższym czasie Komitet Stały KPRM może zajšć się ustawš dot. wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB. Jak mówił, prace nad projektem trwajš i trwajš jeszcze obliczenia, w jakim czasie udałoby się tę ustawę wdrożyć, bo może to być szybciej niż do - jak jest to obecnie planowane - 2025 roku. 

"Zaproszono nas na spotkanie z paniš premier, a tego spotkania nie było” - powiedział dziennikarzom po rozmowach Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL. Dodał, że to protestujšcy zwrócili się o spotkanie. 

"Zawiesiliœmy protest, odpowiedzieliœmy na zaproszenie do KPRM, przyszliœmy na spotkanie, pani premier się z nami nie spotkała. Rozmawialiœmy jedynie z paniš minister Kempš, z panem ministrem Radziwiłłem i z panem ministrem Kowalczykiem. Nie dostaliœmy się przed oblicze pani premier. Czy tak wyglšda dialog z młodymi, pełnymi ideałów ludŸmi" - pytał. 

"Jesteœmy upokorzeni. Już nie damy się nacišgać i manipulować. Wierzyliœmy i ufaliœmy, ale już nie wierzymy i nie ufamy" - oœwiadczył. 

"Minister Kempa i minister Radziwiłł oznajmili nam, że mamy zakończyć protest głodowy i wejœć do prac zespołu, który wypracuje +coœ+" - powiedział z kolei Jarosław Biliński z Porozumienia Rezydentów OZZL. 

Jak dodał, nie padło żadne zapewnienie i warunkiem tego, że pani premier wejdzie na salę, było zakończenie protestu "bez właœciwie żadnej deklaracji współpracy". 

"Protest został odwieszony, już myœlę, że nie będzie zawieszania protestu, bo to jest manipulacja. Protest trwa i albo osišgniemy deklaracje formalne i pewne, albo nie damy się już więcej nacišgać i manipulować, że jakiœ zespół zostanie powołany i pewnie nic nie zostanie wypracowane" - powiedział Biliński. 

Przypomniał, że w sobotę zaplanowane sš pikiety w Warszawie i kilku miastach wojewódzkich. Przypomniał, że rezydenci skierowali list do Pary Prezydenckiej z proœbš o mediacje i poinformował, że powstaje także list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z proœbš o pomoc w rozwišzaniu konfliktu. 

Wczeœniej w czwartek lekarze złożyli w KPRM list do premier Beaty Szydło, że odmawiajš udziału we wspólnym zespole, który miałby do 15 grudnia rozpatrzyć postulaty protestujšcych i wypracować rozwišzania w służbie zdrowia; wieczorem zawiesili protest głodowy na czas kolejnych rozmów ze stronš rzšdowš. 

Około 20 lekarzy rezydentów od 2 paŸdziernika prowadzi głodówkę w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Domagajš się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogš dojœcia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcš też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL