Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Rezydenci: Jedynš propozycjš od rzšdu jest zakończenie protestu

- Z naszej strony pozostaje czekać na ruch rzšdu, pani premier przy udziale pana premiera Morawieckiego i pana ministra Radziwiłła - mówi Łukasz Jankowski
PAP/ Radek Pietruszka
Przyjmujemy deklarację o powołaniu zespołu ds. służby zdrowia, ale czekamy na ruch rzšdu, bo dotšd proponowano tylko zwiększenie liczby specjalizacji z dodatkiem - oœwiadczyli rezydenci. - Jedynš propozycjš rzšdu jest zakończenie protestu - uznali po obradach komisji zdrowia .

Minister podczas obrad sejmowej komisji zdrowia poinformował, że Zespół ds. systemowych rozwišzań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłoœci kard medycznych i sposobu ich wynagradzania - do 15 grudnia przedstawi raport ze swoich prac. Minister powiedział, że przewodniczšcemu Porozumienia Rezydentów przekaże list, z zaproszeniem do udziału w zespole.

- Nas poinformowano dzisiaj, że ten zespół został już powołany i będzie rozpoczynał prace. My tę deklaracje przyjmujemy. Podtrzymujemy to, co mówiliœmy wczeœniej, jesteœmy lekarzami, nie politykami, ekonomistami. Z naszej strony pozostaje czekać na ruch rzšdu, pani premier przy udziale pana premiera Morawieckiego i pana ministra Radziwiłła - oœwiadczył Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL.

Zaznaczył, że propozycji wychodzšcych naprzeciw postulatom rezydentów jest niewiele. - W zasadzie pojawiła się tylko jedna, to zwiększenie liczby specjalizacji, w których miałby być wypłacany dodatek dla nowo zatrudnianych rezydentów. Ta propozycja dodatku dla nowozatrudnionych spotkała się z naszš odmowš. Mówimy: to nie może być podwyżka tylko dla nowo zatrudnionych, mniej doœwiadczonych, to spolaryzuje œrodowisko, wprowadzi nierównoœci - oœwiadczył Jankowski.

- My mówimy: nie. Nie chcemy rozmawiać o tym, chcemy rozmawiać konstruktywnie o innej alokacji tych œrodków. Ale nie ma na razie woli dialogu na ten temat - dodał.

Z kolei Damian Patecki z Porozumienia Rezydentów oœwiadczył, że "jedynš propozycjš, jakš dostajš od rzšdu rezydenci, jest zakończenie protestu".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL