Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

#RZECZoPRAWIE: Łukasz Piebiak o reformie wymiaru sprawiedliwości

rp.pl
- Nie liczę ilu prezesów sšdów zostało wymienionych. Traktuję to jako zadanie, które należy wykonać - mówił w pištkowym programie #RZECZoPRAWIE Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwoœci, o planach resortu w 2018 r.

Wiceminister przyznał, że zachodzšce zmiany sš głębokie i majš fundamentalne znaczenie.

- Patrzšc na mapę i informacje statystyczne jesteœmy już blisko końca. Minister sprawiedliwoœci dostał od ustawodawcy czas na wymianę prezesów w sšdach i skorzysta z tej kompetencji.

Piebiak wskazał, że jest jeszcze za wczeœnie by mówić o efektach zmian kadrowych.

- Jest to bardzo duża struktura, która działa z pewnym opóŸnieniem. Żaden prezes sšdu nie jest w stanie dokonać zmian w kilka tygodni. Dopiero po jakimœ czasie będzie można zauważyć efekty - mówił.

Odnoszšc się do planowanych przez ministerstwo zmian, Piebiak zwrócił uwagę na jego autorski projekt daleko idšcej reformy procesu cywilnego. Jak wskazał - bez pewnych zmian proceduralnych nie spowoduje się, że sšdy będš pracowały szybciej.

Problemem nierozwišzywalnym jest, kto powinien ponosić koszty postępowania. W ocenie wiceministra, system, który panuje w Polsce jest najbardziej racjonalny.

- Chcemy stworzyć takie sšdy żeby usługa sšdowa była na najwyższym œwiatowym poziomie - dodał.

Zobacz wideo z rozmowy

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL