Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Prof. Henryk Cioch został pochowany w Lublinie

Henryk Cioch
PAP / Rafał Guz
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prof. Henryk Cioch został w czwartek pochowany na cmentarzu w Lublinie. Cioch zmarł 20 grudnia w Warszawie. Miał 66 lat.

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył poœmiertnie Henryka Ciocha Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej i działalnoœci publicznej. Order odebrała małżonka zmarłego – Bożena Cioch.

Prezydent Duda skierował także list, który odczytała szefowa kancelarii prezydenta Halina Szymańska. Prezydent podkreœlił, że Cioch był wysoko cenionym specjalistš, wszechstronnym znawcš prawa, długoletnim nauczycielem akademickim, „współtwórcš renesansu spółdzielczoœci", a jako adwokat służył wielu stowarzyszeniom i fundacjom, „przyczyniajšc się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego".

„Był człowiekiem do głębi prawym, uczciwym i skromnym. Nie szukał własnej chwały, nie przypisywał sobie nienależnych zasług. Pracował dla Ojczyzny i rodaków najlepiej, jak umiał.(...) Pragnšł, aby nasze suwerenne państwo było silne dzięki zaangażowaniu i aktywnoœci obywateli, dzięki sprawnym instytucjom i sprawiedliwym prawom. I takš Polskę budował własnš wytrwałš pracš naukowš, zawodowš i publicznš" – napisał prezydent Duda.

Mszy œw. pogrzebowej w archikatedrze lubelskiej przewodniczył abp szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga. W homilii podkreœlił duży dorobek życia prof. Ciocha, liczbę wykonywanych przez niego funkcji i mnogoœć osób, których obdarzył dobrem, religijnoœć i patriotyzm. „Pokochał Boga, dla niego jego wiara, nie była symbolem, nie była dodatkiem idei, była motywem, który poruszał serce, ułatwiał dokonywanie wyborów, często trudnych" – powiedział o zmarłym abp Dzięga.

„Polskę niósł w sercu, gdy wybierał kierunek studiów, żeby czynić coœ, co będzie porzšdkowało sprawy zagmatwane, prostowało ludziom ich drogi życia i co będzie też dla Polski. Zdobywał kolejne statusy, stopnie, tytuły, bo wiedział, że to nie jest tylko dla niego, ale to będzie też bardziej owocne dla Polski" – dodał hierarcha.

List wystosowała też prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, która zwracajšc się w nim do Henryka Ciocha podkreœliła, że był on nie tylko wybitnym profesorem i niezależnym sędziš, ale także odważnym człowiekiem i wspaniałym kolegš.

„Miałeœ w sobie siłę przezwyciężania trosk, niezwykły dar głębokiej refleksji. Ten namysł pozwalał ci zachować dystans wobec skomplikowanej i bardzo brutalnej niekiedy rzeczywistoœci. Cišgle kochałeœ ludzi, mimo że oni zapominali o twojej godnoœci atakujšc cię bezpodstawnie" – napisała Przyłębska. Zapowiedziała, że wkrótce w Trybunale Konstytucyjnym odsłonięta zostanie tablica poœwięcona Ciochowi.

W uroczystoœciach uczestniczyli też m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister sportu Jarosław Stawiarski, posłowie i senatorowie a także przedstawiciele Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Prof. Henryk Cioch urodził się 30 lipca 1951 r. w Lubaczowie. W 1973 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 r. obronił pracę doktorskš, w 1996 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 r. został profesorem nauk prawnych.

Przez wiele lat wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1997 r. pracował tu na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na stanowisku profesora. W latach 2002-2004 pełnił funkcję prodziekana tego wydziału; był też dyrektorem Instytutu Prawa Prywatnego, kierował Katedrš Prawa Cywilnego.

Cioch zajmował się problematykš prawa cywilnego, spółdzielczego, fundacyjnego, stowarzyszeniowego i rzeczowego. Był m.in. członkiem zespołu ekspertów powołanego przez Prezydenta RP do przygotowania projektu ustawy Prawo spółdzielcze, a także przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Nadzoru Finansowego. W 2010 roku prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r. Cioch – jako bezpartyjny kandydat Prawa i Sprawiedliwoœci – uzyskał mandat senatora VIII kadencji.

W grudniu 2015 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przez rok nie był dopuszczany do orzekania przez ówczesnego prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego - wraz z dwójkš innych sędziów: Lechem Morawskim i Mariuszem Muszyńskim. Sędziowie zostali w pełni włšczeni do składu TK 20 grudnia 2016 r., gdy prezesem Trybunału była już Julia Przyłębska.

Cioch zmarł 20 grudnia w Warszawie. Sekcja zwłok wykazała, że doszło u niego do niewydolnoœci kršżeniowo-oddechowej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL