Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

NSA oddalił skargi osób, których prezydent nie powołał na sędziów

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Naczelny Sšd Administracyjny uznał, iż nie ma kognicji do oceniania odmowy powołania na stanowiska sędziów przez prezydenta.

W lipcu 2016 r. Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie, w którym odmówił powołania trzech sędziów na stanowiska w sšdach wyższego szczebla oraz jednego kandydata na sędziego na pierwsze stanowisko sędziowskie. Uczynił to wbrew pozytywnym opiniom wyrażonym na temat kandydatów przez Krajowš Radę Sšdownictwa, nie przedstawiajšc żadnego uzasadnienia.

Niepowołani sędziowie zaskarżyli postanowienie Prezydenta do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego, kwestionujšc jego legalnoœć. Do postępowania przyłšczyli się następnie Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 1652/16 oraz II SA/Wa 1675/16) odrzucił jednak wszystkie skargi i wskazał, że kompetencja prezydenta do powoływania sędziów ma charakter dyskrecjonalny i nie podlega kontroli sšdowej. W czwartek rozstrzygnięcie to podtrzymał Naczelny Sšd Administracyjny.

- Kompetencje głowy państwa nie sš działalnoœciš administracyjnš - powiedział w uzasadnieniu postanowienia sędzia Roman Cišglewicz. Dodał, że rozpatrywana kwestia nie miała charakteru administracyjnego lecz ustrojowy, w którym "uprawniony organ państwowy dokonuje obsady stanowisk innej władzy, w tym przypadku władzy sšdowniczej".

Postanowienie NSA jest prawomocne.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL