Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Ruch Kukiz'15 proponuje wybór sędziów TK większościš 2/3 głosów

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm większoœciš 2/3 ustawowej liczby posłów zakłada projekt nowelizacji ustawy o TK, przygotowany przez klub Ruch Kukiz'15. Według Stanisława Tyszki taka zmiana spowoduje, że nie będzie skrajnego upolitycznienia TK.

"Chcemy przedstawić projekt zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał jest skrajnie upolityczniony, w ostatnich dniach spadła zasłona apolitycznoœci. Trzeba zaczšć dyskusję o poważnej reformie Trybunału, dlatego chcemy zaproponować zmianę polegajšcš na tym, żeby Sejm wybierał sędziów TK większoœciš 2/3 głosów" - powiedział wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Ruch Kukiz'15) w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie.

Obecnie Sejm wybiera sędziów TK większoœciš bezwzględnš w obecnoœci połowy ustawowej liczby posłów.

Tyszka poinformował, że projekt nowelizacji ustawy o TK prawdopodobnie jeszcze w czwartek trafi do marszałka Sejmu. Wyraził nadzieję, że propozycję poprš kluby: PO, PiS oraz Nowoczesnej.

Wicemarszałek zauważył, że wybór sędziów TK większoœciš 2/3 głosów obowišzuje w Niemczech. "Tamten Trybunał ma olbrzymi autorytet, jest uznawany za jednš z najlepszych instytucji tego typu na œwiecie. Taka większoœć (wyboru) spowoduje, że przestaniemy mieć do czynienia ze skrajnym upolitycznieniem Trybunału, będzie on powstawał w drodze szerokiego konsensusu politycznego" - przekonywał.

"Obecny sposób powoływania sędziów TK - większoœciš bezwzględnš w obecnoœci połowy ustawowej liczby posłów - powoduje, iż w przypadku braku woli współpracy ze strony ugrupowania bšdŸ koalicji, posiadajšcej większoœć w Sejmie, opozycja jest praktycznie wykluczana z obsadzania stanowisk sędziowskich, w tym niezwykle istotnym dla demokratycznego porzšdku w państwie organie" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zdaniem Tyszki œrodowy wybór pięciu sędziów TK był przejawem kryzysu ustrojowego, konstytucyjnego, ale także kryzysu na poziomie kultury politycznej.

Pytany o ocenę decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który odebrał w czwartek œlubowanie od czterech nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Tyszka powiedział: "Prezydent z jednej strony wysyłał sygnały dobrej woli, próby poszukiwania kompromisu, natomiast ostatecznie zachował się lojalnie wobec swojego ugrupowania - czyli PiS".

Prezydent odebrał w czwartek œlubowanie od czterech wybranych w œrodę sędziów TK: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego i Piotra Pszczółkowskiego. Od pištej nowo wybranej sędzi, Julii Przyłębskiej, prezydent odbierze œlubowanie po upływie kadencji sędziego, którego zastšpi ona w Trybunale.

Wybrani w œrodę wieczorem sędziowie zostali zgłoszeni przez PiS. Opozycja protestowała - posłowie PO, Nowoczesnej i PSL oceniali, że złamano prawo i dochodzi do marginalizacji konstytucji. Według PiS, to opozycja nie zamierza szanować porzšdku konstytucyjnego.

Poprzedni Sejm wybrał pięciu sędziów TK 8 paŸdziernika. Trzej sędziowie zostali wybrani w miejsce sędziów, których kadencja wygasała 6 listopada (w trakcie kadencji poprzedniego Sejmu), a dwaj - w miejsce sędziów, których kadencja wygasa 2 i 8 grudnia (w trakcie kadencji obecnego Sejmu). Prezydent nie odebrał przysięgi od tych osób. Sejm z kolei przyjšł uchwały stwierdzajšce brak podstawy prawnej do ich wyboru.

W czwartek rano Trybunał Konstytucyjny zajšł się zbadaniem ustawy o TK z czerwca br., która była podstawš wyboru przez poprzedni Sejm pięciu nowych sędziów TK. Pierwotnie zaskarżyło jš PiS, kwestionujšce ten wybór, ale potem wycofało skargę. Ponowili jš posłowie PO i PSL, a przyłšczył się do niej RPO.

Z kolei 5 grudnia ma wejœć w życie nowelizacja ustawy o TK uchwalona w listopadzie głosami PiS i Kukiz'15 (posłowie PO, Nowoczesnej i PSL opuœcili salę). Wprowadza ona zasadę, że kadencja sędziego TK rozpoczyna się w dniu złożenia œlubowania wobec prezydenta RP, co następuje w 30 dni od dnia wyboru. W nowelizacji przyjęto także, że trzy miesišce od wejœcia zmian w życie wygaszone będš kadencje Andrzeja Rzeplińskiego i Stanisława Biernata - jako prezesa i wiceprezesa TK.

Tę nowelę zaskarżyły do TK PO, Rzecznik Praw Obywatelskich i Krajowa Rada Sšdownictwa. Trybunał ma rozpoznać wnioski 9 grudnia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL