Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Łapiński: w projektach ustaw o KRS i SN uwzględniono warunki brzegowe prezydenta

Krzysztof Łaapiński
tv.rp.pl
W tej chwili wydaje się, że w projektach ustaw o KRS i SN zachowane zostały wszystkie warunki brzegowe prezydenta - ocenił podczas radiowej dyskusji rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy minister Krzysztof Łapiński. Projekty krytykowali przedstawiciele opozycji.

W mijajšcym tygodniu sejmowa komisja sprawiedliwoœci skończyła prace nad prezydenckimi projektami o Sšdzie Najwyższym. Przyjęła wszystkie poprawki PiS. W najbliższš œrodę w Sejmie odbędzie się II czytanie tego projektu oraz projektu o Krajowej Radzie Sšdownictwa, którym komisja zajmowała się we wtorek.

Łapiński, pytany w radiowej Trójce, co prezydent myœli o poprawkach wniesionych do projektów, stwierdził: "Prezydent mówił, że jest kilka takich rzeczy, na których mu bardzo zależy - warunków brzegowych". Jak dodał, od zachowania tych warunków, prezydent uzależniał "czy póŸniej te ustawy podpisze". "W skrócie mówišc, czy na koniec tych prac pozna swoje ustawy (...). I w tej chwili wydaje się, że te wszystkie warunki brzegowe zostały zachowane" - powiedział prezydencki rzecznik.

Przypomniał, że prezydent przygotowujšc swoje ustawy i przesyłajšc je do Sejmu mówił, że jest on władzš ustawodawczš, niezależnš od prezydenta i w toku prac parlamentarnych mogš być nanoszone poprawki.

"Spokojnie poczekamy do kolejnych czytań, do tego, czy w toku dalszych prac jeszcze w Sejmie, czy w Senacie nic nie zostanie zmienione. (...). Prezydent spokojnie będzie się przyglšdał. Ministrowie, którzy w tym uczestniczyli zdadzš relację prezydentowi. Prezydent sam te ustawy po poprawkach sczyta. I spokojnie, majšc jeszcze trochę czasu, będzie podejmował decyzje" - powiedział Łapiński.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS) podkreœlał, że reforma wymiaru sprawiedliwoœci jest przez ludzi wyczekiwana, bo przez ostatnie kilkadziesišt lat zauważyli, "że wymiar sprawiedliwoœci stał się państwem w państwie". "Ta reforma jest konieczna i ona ma kilka etapów" - zaznaczył.

Projekt krytykowali natomiast, obecni w radiowym studiu, przedstawiciele opozycji.

"Nie mamy tutaj do czynienia z żadnš reformš. Mamy tutaj do czynienia z ustawami czysto kadrowymi. Z ustawami, które majš wywracać Sšd Najwyższy, podporzšdkowywać go woli polityków" - powiedział Marcin Kierwiński (PO). Jak dodał, ma wrażenie, że Pałac Prezydencki "skapitulował, pogodził się z tš kapitulacjš i nic już nie chce zrobić".

W ocenie Barbary Dolniak (N), prezydenckie projekty, które wychodzš z sejmowej komisji sprawiedliwoœci po przyjętych przez niš poprawkach, "zasadniczo różniš się od prezydenckiego projektu i to zarówno, jeœli chodzi o Krajowš Radę Sšdownictwa, jak i Sšd Najwyższy".

Z kolei PSL uważa, że prezydent podpisze te ustawy, "choć duch tych ustaw jest taki, jak był na poczštku proponowany przez Prawo i Sprawiedliwoœć". "Nie dołożymy ręki do działań, które sš jawnie sprzeczne z Konstytucjš" - zapowiedział Jarosław Kalinowski.

Zdaniem Grzegorza Długiego (Kukiz'15) efekty prac nad ustawami "na razie idš w kierunku - być może akceptowanym dla prezydenta - być może trudno akceptowanym dla prawników".

Goœcie sobotniej audycji poruszyli także kwestie prac nad zmianami w Kodeksie wyborczym. Prowadzi je sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w Kodeksie wyborczym. W pištek poinformowano, że Państwowa Komisja Wyborcza w zwišzku z powtarzajšcymi się zarzutami o fałszowanie wyborów zrezygnowała z udziału w pracach, rozpatrujšcej projekt zmian w Kodeksie wyborczym, autorstwa PiS.

"Lepiej byłoby, gdyby PKW uczestniczyła jednak w tych pracach. (...) To w znacznej mierze ta instytucja organizuje i przeprowadza wybory" - powiedział minister Łapiński. Odniósł się także do podnoszonego m.in przez opozycję problemu, jaki miałby powstać na skutek likwidacji głosowania korespondencyjnego, co może utrudnić głosowanie osobom niepełnosprawnym. "To jest rzecz, która będzie też przez prezydenta analizowana" - powiedział.

Wiceminister Sellin wskazywał na korzyœci, jakie powstanš z wprowadzenia nowych przepisów. "W ordynacji wyborczej do samorzšdów zmierzamy do większej transparentnoœci i większej partycypacji obywateli w tych wyborach" - powiedział. Jak tłumaczył, partycypacja obywateli będzie zapewniona m.in. poprzez prawo do zgłaszania skarg obywatelskich.

Propozycje zmian w Kodeksie wyborczym ostro krytykowała natomiast opozycja.

Poseł Długi, podkreœlał, że w wyborach chodzi również o to, by dawały one obywatelom możliwoœć wyrażenia swojej politycznej woli. "Obawiam się, że te zmiany, które sš wprowadzone, idš w przeciwnym, w totalnie przeciwnym kierunku" - powiedział poseł Kukiz'15, dodajšc, że "zabijamy demokrację".

Z kolei posłanka Nowoczesnej oceniła, że "ten projekt niszczy największš zaletę - niezależnoœć samorzšdów, samorzšdnoœć obywateli". "Ten projekt ustawy demoluje niezależnoœć samorzšdów, (...) należy go wyrzucić do kosza" - powiedziała Dolniak.

Zdaniem posła Kierwińskiego, propozycje PiS majš się przyczynić do wygrania przez partię wyborów.

Poseł PSL, przypomniał natomiast, że PiS nie jest pierwszym ugrupowaniem politycznym w Polsce od 1990 roku , który przed wyborami "próbuje majstrować i gmerać przy ordynacji wyborczej". "Wszystko już było. Natomiast zawsze kończyło się to tak, że ci, którzy próbowali gmerać - przegrywali" - powiedział Kalinowski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL