Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Mucha: projekty prezydenckie ws. ustaw o KRS i SN prawdopodobnie w poniedziałek

Fotolia.com
Upublicznienie projektów ustaw o SN i KRS prawdopodobnie nastšpi w poniedziałek – poinformował w pištek wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Dodał, że prezydent Andrzej Duda chce aby "reformy naprawy wymiaru sprawiedliwoœci były zgodne z interesem publicznym".
"W najbliższych dniach można spodziewać się upublicznienia projektów ustawy o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa. Jeżeli chodzi o upublicznienie, jest wysoce prawdopodobne, że może mieć miejsce w poniedziałek" - powiedział Mucha podczas konferencji prasowej w Szczecinie. Zastrzegł przy tym, że "o decyzjach ostatecznych będziemy mogli mówić wtedy, kiedy prezydent te sprawy przesšdzi".

"Niewštpliwe jest, że ustawy, które zostały przygotowane pod kierownictwem zespołu prowadzonego przez Annę Surówkę-Pasek, przez zespół biura prawa i ustroju (...), odpowiadajš na rzeczywistš potrzebę naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwoœci. Jednoczeœnie odpowiadajš także na potrzebę zapewnienia tej reformy w formule zgodnej z obowišzujšcš Konstytucjš z 1997 r., ale także wyrażenia okreœlonych zmian prawa jako zmian wyrażonych jako rzetelnej legislacji" - podkreœlał Paweł Mucha.

Wiceszef kancelarii prezydenta został też zapytany przez dziennikarzy o sprawę mecenasa, prof. Michała Królikowskiego, który bierze udział w pracach nad projektami ustaw o SN i KRS.

"Prezydent ze spokojem podchodzi do tych informacji, które pojawiły się w opinii publicznej. Niewštpliwie te sprawy wymagajš wyjaœnienia. Wyjaœnienia wymagajš także informacje, które były podawane przez profesora Królikowskiego" - odpowiedział Mucha. Dodał, że prezydent "skupia się przede wszystkim na tym, aby dokonać reformy naprawy wymiaru sprawiedliwoœci zgodnie z interesem publicznym".

Prezydencki minister podkreœlił jednoczeœnie, że wypowiedzi prof. Królikowskiego "nie sš wypowiedziami w imieniu kancelarii prezydenta, bo profesor nie jest doradcš prezydenta i nie jest instytucjonalnie zwišzany z kancelariš prezydenta".

W pištek rano radio RFM FM podało, że mec. Królikowski, b. wiceminister sprawiedliwoœci w rzšdach PO-PSL, obecnie współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, który bierze udział w pracach nad ustawami o KRS i SN, znalazł się "na celowniku prokuratury".

Prokurator Krajowy Bogdan Œwięczkowski poinformował póŸniej, że białostocka prokuratura od paŸdziernika 2015 r. prowadzi œledztwo dotyczšce działalnoœci zorganizowanej grupy przestępczej, która miała - poprzez niezapłacenie podatków - doprowadzić do wyłudzenia co najmniej 700 mln zł na szkodę Skarbu Państwa. W toku postępowania - jak mówił - ustalono, że na rachunki kilku adwokatów przelano œrodki pochodzšce z działań przestępczych.

Mec. Królikowski, który dotychczas nie przewijał się w tym œledztwie, sam - według szefa PK - zadzwonił do CBA i podał, że na jego konto jeden z członków grupy przestępczej, jego klient, przelał ok. 1 mln zł. Œwięczkowski mówił ponadto w pištek, że w toku działań œledczych ustalono, że Królikowski częœć tych œrodków, które miały być depozytem adwokackim, mógł przekazać na swoje cele prywatne.

24 lipca prezydent Duda poinformował, że podjšł decyzję o zawetowaniu ustaw: o Sšdzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sšdownictwa; zapowiedział też przygotowanie swoich projektów ustaw o SN i KRS w cišgu dwóch miesięcy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL