Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Szydło: wierzę, że prezydenckie projekty ustaw o KRS i SN zakończš reformę sšdownictwa

Andrzej Duda, Beata Szydło
Fotorzepa/Jerzy Dudek
Zmiany w sšdownictwie muszš być przeprowadzone, bo tego potrzebujš Polacy. Wierzę, że projekty ustaw o KRS i SN przygotowane przez prezydenta Andrzeja Dudę zakończš reformę sšdownictwa - powiedziała w czwartek premier Beata Szydło.

"Zmiany w sšdownictwie muszš być przeprowadzone i wierzę głęboko, że projekty ustaw, które majš być przygotowane przez prezydenta, zakończš reformę systemu sšdownictwa - powiedziała premier, pytana w Telewizji Trwam o zapowiedziane przez Andrzeja Dudę projekty ustaw o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa. Przypomniała też, że prezydent podpisał ustawę o ustroju sšdów powszechnych.

Jak mówiła szefowa rzšdu, aby reforma została dopełniona muszš zostać przyjęte projekty, które zostały zawetowane przez prezydenta. "Czekamy na nie" - powiedziała. Dodała, że na ich temat będzie się wypowiadać dopiero wtedy, gdy zostanš przedstawione opinii publicznej.

Szydło wyraziła też nadzieję, że prezydenckie ustawy będš "dogłębnie reformować" sšdy, bo "tego potrzebujš Polacy". "System sšdowniczy powinien być dla ludzi, a nie dla sędziów" - oœwiadczyła. Jak mówiła premier, w Polsce jest wiele osób, które majš poczucie, że zostały skrzywdzone przez wymiar sprawiedliwoœci. Dodała, że sšdownictwo jest "niewydolne oraz dopuszcza patologie, które powinny być wyeliminowane; także dla jego dobra".

Premier zapewniła ponadto, że rzšd przeprowadzi reformę sšdownictwa bez względu na pojawiajšce się "wœciekłe ataki" wprowadzanych zmian.

"Sšdy muszš stanšć po stronie ludzi, traktować każdego tak samo; sšdy muszš być niezawisłe i sprawiedliwe" - podkreœliła Szydło dodajšc, że dziœ wiele osób mówi, iż tak nie jest. "Jeżeli nie braknie nam odwagi, jeżeli nie braknie nam wszystkim determinacji, to tę reformę zakończymy i doprowadzimy. Jeżeli się cofniemy, to obawiam się, że reforma sšdownictwa niestety nie będzie przeprowadzona" - dodała. Tłumaczyła, że sšdy powinny dawać gwarancję obrony wszystkim uczciwym ludziom, a nieuczciwym, że sprawiedliwoœć ich dosięgnie.

24 lipca prezydent Duda poinformował, że podjšł decyzję o zawetowaniu ustaw: o Sšdzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sšdownictwa; zapowiedział też przygotowanie swoich projektów ustaw o SN i KRS w cišgu dwóch miesięcy. Projekty majš być przedstawione 25 paŸdziernika.

Prezydent podpisał natomiast trzeciš ustawę dotyczšcš zmian w sšdownictwie - o ustroju sšdów powszechnych, która m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sšdów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwoœci oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL