Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Piebiak usunięty z warszawskiej "Iustitii"

Łukasz Piebiak
tv.rp.pl
Zebranie członków stołecznego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" uchwaliło usunięcie wiceministra sprawiedliwoœci Łukasza Piebiaka ze swych szeregów - poinformował w czwartek PAP sędzia Sebastian Ładoœ z warszawskiego zarzšdu "Iustitii".

Nie podał uzasadnienia tej nieprawomocnej jeszcze decyzji, które - jak wyjaœnił - będzie sporzšdzone na piœmie w cišgu dwóch tygodni. Piebiak może odwołać się do ogólnokrajowego zebrania delegatów "Iustitii" (odbywa się ono raz do roku). Dopiero decyzja tego gremium byłaby prawomocna.

Wczeœniej podawano, że do końca wrzeœnia zarzšd "Iustitii" ma zdecydować, czy wystšpić o usunięcie sędziego Dariusza Drajewicza, powołanego niedawno na wiceprezesa Sšdu Okręgowego w Warszawie w miejsce wiceprezes odwołanej w trakcie kadencji przez ministra sprawiedliwoœci.

"Będziemy się zastanawiać, jakie konsekwencje wycišgnšć wobec członków +Iustitii+, którzy zajęli miejsca osób odwołanych - wbrew naszemu stanowisku, żeby tak nie robić" - mówił kilka dni temu PAP Bartłomiej Przymusiński z zarzšdu "Iustitii". Dodał, że podstawš wycišgnięcia konsekwencji może być złamanie celów działania stowarzyszenia. "Uważamy, że ta nowa ustawa o ustroju sšdów powszechnych narusza odrębnoœć władzy sšdowniczej, a do celów działania naszego stowarzyszenia należy dbanie o jej zachowanie" - zaznaczył.

12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Usp, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra. Odstšpiła od modelu powoływania i odwoływania prezesów oraz wiceprezesów sšdów apelacyjnych i okręgowych przez ministra po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sšdów. Przepis przejœciowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sšdów "mogš zostać odwołani przez ministra sprawiedliwoœci, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejœcia w życie niniejszej ustawy" - bez zachowania wymogów w niej okreœlonych, czyli m.in. bez uzasadnienia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL