Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

SN o Gersdorf na ślubowaniu nowego sędziego TK: zdarzajš się kroki bezrefleksyjne

Prezydent Andrzej Duda przyjšł œlubowanie od sędziego TK Justyna Piskorskiego. Na uroczystoœci obecna była I prezes SN Małgorzata Gersdorf (pierwsza z lewej)
Kancelaria Prezydenta
W trudnym okresie stresów i przepracowania każdemu z nas zdarzajš się kroki podjęte bezrefleksyjnie - to komentarz rzecznika SN do obecnoœci I prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf na przyjęciu przez prezydenta Andrzeja Dudę œlubowania od nowego sędziego TK Justyna Piskorskiego.

"Wobec licznych komentarzy zwišzanych z obecnoœciš pierwszego prezesa SN na uroczystoœci wręczenia przez pana prezydenta nominacji panu Justynowi Piskorskiemu, w imieniu pani profesor Małgorzaty Gersdorf proszę o przyjęcie zapewnienia, że w trudnym okresie stresów i przepracowania, każdemu z nas zdarzajš się kroki podjęte bezrefleksyjnie, z przeoczeniem specyficznych uwarunkowań, które powinny być brane pod uwagę w działalnoœci publicznej pierwszego prezesa Sšdu Najwyższego" - głosi oœwiadczenie rzecznika prasowego SN Michała Laskowskiego.

Dodał, że "podkreœlenia wymaga ponadto to, że stanowisko prezentowane dotychczas przez pierwszego prezesa SN w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego nie uległo zmianie".

Piskorski (kandydat PiS) został wybrany do TK w miejsce zmarłego w lipcu br. sędziego Lecha Morawskiego, którego Sejm wybrał do TK w grudniu 2015 r. Ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński przez ponad rok - podobnie jak wybranych wtedy Mariusza Muszyńskiego i Henryka Ciocha - nie dopuszczał go do orzekania. Powoływał się na wyroki TK z grudnia 2015 r. o tym, że ich miejsca sš zajęte przez trzech sędziów wybranych w paŸdzierniku 2015 r. (od których prezydent Andrzej Duda nie przyjšł œlubowania - PAP) na podstawie prawnej uznanej przez TK za zgodnš z konstytucjš. Do orzekania Morawski został ostatecznie dopuszczony po 20 grudnia 2016 r., kiedy prezesem TK - po zakończeniu kadencji Rzeplińskiego - została Julia Przyłębska.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL