Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Jacek Saramaga - nowy prezes Sšdu Okręgowego w Przemyślu

Fotorzepa / Marian Zubrzycki
Sędzia Jacek Saramaga został nowym prezesem Sšdu Okręgowego w Przemyœlu. Na tym stanowisku był wakat od 20 czerwca 2017 r., kiedy upłynęła kadencja poprzedniego prezesa sędziego Marka Zawadzkiego. Dzisiaj nowego prezesa powołał Minister Sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro na podstawie ogólnych zasad Prawa o ustroju sšdów powszechnych.

Wieloletnie doœwiadczenie zawodowe oraz duża wiedza prawnicza sędziego Jacka Saramagi dajš gwarancję należytego i sprawnego pełnienia przez niego funkcji prezesa sšdu okręgowego. Sędzia uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach zawodowych. Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego, prawa ochrony własnoœci intelektualnej, prawa konstytucyjnego, ochrony danych osobowych i ochrony bezpieczeństwa informacji, a także studium prawa cywilnego dla sędziów i prokuratorów oraz szkolenie z zakresu ekonomii. Prowadził wykłady na temat międzynarodowych i krajowych unormowań ochrony danych osobowych.

Postanowieniem Prezydenta RP z 29 kwietnia 2010 r. został powołany na stanowisko sędziego Sšdu Okręgowego w Przemyœlu, gdzie orzeka w I Wydziale Cywilnym, pełnišc jednoczeœnie funkcję pełnomocnika ds. wdrożeń systemów informatycznych.

To trzeci sędzia, który obejmuje prezesurę sšdu według nowych przepisów ustawy Prawo o ustroju sšdów powszechnych. Od 11 wrzeœnia br. nowym prezesem Sšdu Okręgowego w Szczecinie jest Maciej Stršczyński. W latach 2010-2016 był on prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Dotychczas Sšdem Okręgowym w Szczecinie kierowała osoba pełnišca obowišzki prezesa.

Z kolei 11 wrzeœnia br. upłynęła kadencja prezesa Sšdu Okręgowego w Warszawie sędzi Małgorzaty Kluziak. Na stanowisku prezesa powstał wakat. Dlatego Minister Sprawiedliwoœci z dniem 12 wrzeœnia br. powołał sędzię Joannę Bitner do pełnienia funkcji prezesa Sšdu Okręgowego w Warszawie. Powołanie nastšpiło na podstawie ogólnych zasad Prawa o ustroju sšdów powszechnych. Na wniosek prezes Joanny Bitner Minister Sprawiedliwoœci z dniem 13 wrzeœnia br. powołał do pełnienia funkcji wiceprezesów Sšdu Okręgowego w Warszawie sędziów: Iwonę Szymkiewicz-Trelkę (wiceprezes ds. cywilnych i rodzinnych), Dariusza Dšbrowskiego (wiceprezes ds. gospodarczych) i Dariusza Drajewicza (wiceprezes ds. karnych). Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy nowelizujšcej ustrój sšdów powszechnych Minister Sprawiedliwoœci z dniem 12 wrzeœnia br. odwołał trzech spoœród pięciu wiceprezesów Sšdu Okręgowego w Warszawie: Beatę Najjar, Marię Dudziuk i Ewę Malinowskš.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL