Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Prof. Piotrowski: postanowienie SN nie usunęło wštpliwości, które delegitymizujš TK

prof. Ryszard Piotrowski
tv.rp.pl
Po wtorkowej decyzji Sšdu Najwyższego wszystkie wštpliwoœci podniesione przez Sšd Apelacyjny pozostajš - powiedział konstytucjonalista z UW dr hab. Ryszard Piotrowski komentujšc odmowę zajęcia stanowiska ws. prezes TK Julii Przyłębskiej przez SN.

We wtorek Sšd Najwyższy odmówił odpowiedzi w procesie cywilnym na pytanie prawne w sprawie umocowania jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędzi Julii Przyłębskiej.

"To oznacza, że pozostajemy z tymi pytaniami, które postawił Sšd Apelacyjny w Warszawie; i że wobec tego mamy do czynienia z prezesem Trybunału Konstytucyjnego powołanym na ten urzšd w sytuacji sprecyzowanej przez Sšd Apelacyjny w postawionym przez niego zagadnieniu prawnym. Zdaniem Sšdu Apelacyjnego być może naruszono prawo przy zgłaszaniu kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że nie jesteœmy w stanie jak na razie dowiedzieć się, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego został powołany w ten sposób, że w poprzedzajšcej powołanie procedurze naruszono prawo, czy też nie" - powiedział prof. Piotrowski.

Rozmówca PAP zaznaczył, że "wybór nie może być dokonany w sytuacji, gdy naruszono prawo przy zgłoszeniu kandydatów. Ale żeby wiedzieć, czy prawo w tym przypadku zostało naruszone, czy też nie, nie sš miarodajne opinie ekspertów, miarodajna jest jedynie opinia sšdu".

"W demokratycznym państwie prawnym eksperci mogš być różni, ale sšd jest jeden. W tym przypadku mamy cišgle sytuację, że to rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło, i wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo nie zapadnie. Mamy do czynienia z potencjalnym zagrożeniem dla pewnoœci prawa, bo być może takie rozstrzygnięcie kiedyœ zapadnie ze wszystkimi tego konsekwencjami dla prawnej skutecznoœci rozstrzygnięć Trybunału. Te wszystkie wštpliwoœci, podniesione przez Sšd Apelacyjny i nie tylko przez niego, które delegitymizujš Trybunał, do tej pory nie zostały usunięte" - stwierdził prof. Piotrowski.

Podkreœlił także, że mamy do czynienia ze szczególnš sytuacjš, kiedy wštpliwoœci dotyczšce legitymizacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie mogš być rozstrzygnięte inaczej, jak tylko przez sam Trybunał.

"Trybunał w tej sprawie się nie wypowiedział. Stwierdził jedynie tyle, że sšd nie może w tej sprawie się wypowiedzieć. Z okolicznoœci faktycznych wynika, że Trybunał nie ma wštpliwoœci co do statusu swojego prezesa" - skonkludował prof. Piotrowski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL