Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

TK: przepisy pozwalajšce sšdowi badać powołanie prezesa TK - niekonstytucyjne

Julia Przyłębska
Fotorzepa/Robert Gardziński
Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego sš niekonstytucyjne w zakresie, w jakim pozwalajš na ocenę prawidłowoœci powołania przez prezydenta prezesa Trybunału Konstytucyjnego - orzekł w poniedziałek niejednogłoœnie Trybunał z wniosku posłów PiS.

Taki wyrok wydał pięcioosobowy skład TK w sprawie złożonego w lipcu br. wniosku. Posłowie PiS zakwestionowali przepisy Kpc, na których podstawie sšdy cywilne - jak mówili - "roszczš sobie prawo" do badania decyzji zwišzanych z powołaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę prezesa TK Julii Przyłębskiej. Zdaniem posłów władza sšdownicza nie ma prawa badania legalnoœci prawidłowoœci powołania prezesa TK.

Zdanie odrębne złożył sędzia Leon Kieres. Obecnie uzasadnienie wyroku wygłasza sędzia-sprawozdawca Zbigniew Jędrzejewski.

Procedura powołania prezesa Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta RP nie może być przedmiotem kontroli w postępowaniu cywilnym - wskazał TK w uzasadnieniu poniedziałkowego wyroku. Oceny takiej - jak podkreœlił - nie może dokonać także Sšd Najwyższy.

Jak sprecyzował w uzasadnieniu sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, kontrolowane w postępowaniu cywilnym nie mogš być wszystkie elementy tej procedury powołania prezesa i wiceprezesa TK, w tym "procedura przedstawienia kandydatów prezydentowi przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK, jak i sam akt powołania".

Wskazał, że procedura ta ma charakter ustrojowy i przyznanie w ustawie prawa do jej weryfikacji przez sšd naruszyłoby konstytucyjnš zasadę równowagi władzy. "Oceny legalnoœci powołania przez prezydenta prezesa oraz wiceprezesa TK nie może dokonać ani sšd powszechny, ani Sšd Najwyższy" - podkreœlił sędzia Jędrzejewski.

Sędzia mówił, że TK zgadza się, iż sšd ma prawo badać czy Skarb Państwa jest należycie reprezentowany przed sšdem, ale nie może to polegać na dokonywaniu samodzielnych ustaleń co do ważnoœci aktu powołania prezesa TK. Dodał, że prowadzi to do podważenia aktu prezydenta o charakterze ustrojowym.

Jak jednoczeœnie mówił sędzia Jędrzejewski, konstytucja "nie zawiera przepisów, które uprawniałyby sšdy do oceny prawidłowoœci wyboru sędziów TK".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL